Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Preventieadviseur   Taalvaardig: taalontwikkelend lesgeven in wetenschaps- en technieklessen

Taalvaardig: taalontwikkelend lesgeven in wetenschaps- en technieklessen

Taal is een cruciaal element voor leren. Leren is onmogelijk zonder taal, maar die taal krijgt vooral in de taalvakken aandacht. Hiermee gaat heel wat potentieel verloren, want om te leren én om taalontwikkeling overal mogelijk te maken, moeten er authentieke en betekenisvolle taken worden gebruikt in het volledige curriculum dat een school aanbiedt. Je leert in deze nascholing wat de belangrijkste aandachtspunten zijn als het op taalontwikkelend lesgeven aankomt. Daarnaast ga je praktijkgericht aan de slag en leer je je eigen lessen taalgerichter maken.

Programma

Uit heel wat analyses blijkt dat kinderen in de basisschool of de eerste graad secundair minder scoren op wetenschappen/STEM wanneer ze een lagere SES (sociaal economische status) hebben of anderstalig zijn. In deze nascholing besteden we aandacht aan enkele mythes rond anderstaligheid en meertaligheid. Verder proberen we jou inzichten te geven in hoe je met verschillende doelgroepen aan de slag kan en hoe je hen optimaal talig kan ondersteunen, ook bij niet-taalvakken.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

  • leerlingen ondersteunen in hun talige noden;
  • de taallessen taalgerichter maken;
  • leerlingen met een anderstalige achtergrond talig ondersteunen, ook bij niet taalvakken;
  • betekenisvolle taken geven om taalontwikkeling ten volle te stimuleren.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten uit de 3de graad LO en uit de 1ste graad SO.

Begeleiding

Dennis Van der Kuylen is adviseur taalbeleid aan de AP Hogeschool in Antwerpen. Hij begeleidt studenten met alle talige noden die zij kunnen ervaren in het hoger onderwijs en onderzoekt hoe de kloof tussen leerling-student gedicht kan worden. Daarnaast is hij ook lector taal in de lerarenopleiding van de AP Hogeschool. Samen met Jan Ardies, Eva Dierickx, Nele De Witte en Inge Landuyt voert hij een PWO-project uit rond taalondersteuning bij niet-taalvakken.

Praktisch

Deze nascholing is afgelast. Inschrijven is niet meer mogelijk.


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen