Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Taal en cultuur / Project Algemene Vakken   Taalvaardigheid als brug tussen secundair en hoger onderwijs

Taalvaardigheid als brug tussen secundair en hoger onderwijs

Met schijnbare regelmaat van de klok verschijnen er (inter)nationale studies die aantonen dat de taalvaardigheid van onze leerlingen daalt, terwijl geweten is dat diezelfde taalvaardigheid een voorspeller is van studiesucces in het hoger/voortgezet onderwijs. Taalvaardigheid is echter een zéér ruim begrip en een vlag die vele ladingen dekt. Welke lading is essentieel om aan leerlingen mee te geven, zodat zij een optimale koers varen in hoger onderwijs?

Programma

In deze nascholing worden de verschillende deelaspecten van (academische) taalvaardigheid onder de loep genomen, zodat jij als leerkracht (extra) kan inzetten op die deelcomponenten waar studenten al eens tekortschieten en/of die deelvaardigheden waarvan geweten is dat zij een goede voorspeller zijn van academisch succes.

In de eerste plaats wordt dan ook gekeken naar welke factoren studiesucces in het hoger onderwijs beïnvloeden. Deze worden niet alleen in kaart gebracht, maar ook gekoppeld aan de eindtermen van het secundair onderwijs in Vlaanderen én de verschillende (niet-bindende) instaptoetsen taalvaardigheid aan Vlaamse universiteiten en hogescholen.

In de tweede plaats wordt educatief materiaal voorgesteld dat kan helpen om op deze verschillende vaardigheden in te zetten, zodat elke deelnemer met een lessenpakketje naar huis gaat. Bedoeling daarbij is om een zelfregulerend expertisenetwerk op te zetten dat (op termijn) de kloof naar het hoger onderwijs helpt verkleinen.

Doelstellingen

De deelnemers

  • kunnen een visie op de belangrijke vaardigheden die leerlingen best verworven hebben voor de overstap naar een hogere studie, formuleren;
  • kunnen materiaal dat en oefeningen die daarop gericht zijn, in hun lessen inzetten.

Doelgroep

Hoewel er vooral wordt ingezet op leerkrachten Nederlands, behoren alle leerkrachten van alle niveaus in de derde graad secundair onderwijs tot de doelgroep.

Begeleiding

Dennis Van der Kuylen is lector Nederlands, taalvaardigheid en onderzoekvaardigheden binnen de lerarenopleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen. Voor diezelfde hogeschool is hij ook adviseur taalbeleid, waar hij het taalbeleid van de instelling vormgeeft en studenten en docenten begeleidt met alle talige problematieken die zich maar kunnen voordoen in hoger onderwijs. Voor zijn sprong naar het hoger onderwijs werkte hij vijf jaar lang als leerkracht Nederlands in verschillende Antwerpse scholen.

Praktisch

Cursuscode: 24/NED/024A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 19 februari 2025 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 212 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen