Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Zorg / Gedrag, sociale vaardigheden en welbevinden   Technisch lezen en leesmotivatie: van lezersbelang!

Technisch lezen en leesmotivatie: van lezersbelang!

We willen niet alleen dat kinderen goed leren lezen, we willen ook dat ze het graag doen en het zinvol vinden. Bovendien zullen kinderen die gemotiveerd zijn om te (leren) lezen de leestechnieken ook sneller onder de knie krijgen.
Wat moeten kinderen precies leren om goed te worden in technisch lezen en hoe zorg je er als leerkracht voor dat je het leesvuur ook voortdurend blijft aanwakkeren?
Hoe stippel je als school een mooie leerlijn uit die begint in de kleuterschool met voorbereidend technisch lezen en een vervolg krijgt in de lagere school met aanvankelijk lezen, voortgezet technisch lezen en vloeiend lezen, waarbij ook de leesmotivatie van de leerlingen versterkt wordt?

Programma

 • De plaats van technisch lezen in het grotere leesverhaal
 • Leesmotivatie en technisch lezen hand in hand laten gaan
 • Ontluikende geletterdheid en voorbereidend technisch lezen in de kleuterschool
 • Risicosignalen bij kleuters
 • Aanvankelijk lezen in het eerste leerjaar
 • Wat kan je doen als leren lezen moeizaam gaat?
 • Voortgezet technisch lezen en vloeiend lezen van het tweede tot zesde leerjaar: één leestechniek is niet genoeg
 • Gerichte en gevarieerde instructiewijzen
 • Betekenisvolle, speelse en functionele oefenkansen om leestechnieken te automatiseren
 • Technisch lezen monitoren

 

--> We wisselen theoretische kaders af met demonstratiemomenten en oefeningen vanuit concrete praktijkvoorbeelden en met bruikbare materialen.
--> Je krijgt de kans om onder begeleiding zelf materialen uit te werken op maat van je school, klas of specifieke leerlingen.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing:

 • ben je in staat om de samenhang tussen technisch lezen en leesmotivatie te duiden;
 • bevorder je de leesmotivatie van je leerlingen in combinatie met technisch lezen;
 • leg je de verschillende leestechnieken uit;
 • geef je gerichte instructie over voorbereidend technisch lezen, aanvankelijk lezen, voortgezet technisch lezen en vloeiend lezen;
 • werk je doelgerichte activiteiten uit:
  • om aan voorbereidend technisch lezen te werken met kleuters;
  • om aan aanvankelijk lezen te werken in het eerste leerjaar;
  • om aan voortgezet technisch lezen en vloeiend lezen te werken in het tweede tot en met het zesde leerjaar;
 • herken je risicosignalen bij kleuters m.b.t. lezen;
 • detecteer je factoren die het leren lezen in de lagere school bemoeilijken;
 • plan je gerichte interventies om moeizame lezers extra te ondersteunen;
 • geef je een aanzet voor een leerlijn technisch lezen;
 • monitor je technisch lezen;
 • neem je technisch lezen op in taalintegratietrajecten voor leerlingen met nood aan extra taalsteun.

Doelgroep

Leerkrachten uit kleuter- en lager onderwijs, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren en beleidsmedewerkers uit het (buitengewoon) basisonderwijs. Als je schoolbreed wil kijken, is het handig om met een kerngroep de vorming te volgen.

Begeleiding

Tinneke van Bergen is docent en onderzoeker aan Arteveldehogeschool in Gent. Ze is gespecialiseerd in taaldidactiek en taalleerprocessen bij kinderen en schreef mee aan het boek ‘Volop Taal. Didactiek Nederlands voor de lagere school’. Ze is programmaleider voor onderzoek en dienstverlening binnen het thema ‘Krachtige taalleeromgevingen en taalkrachtige leeromgevingen’ en coacht ook schoolteams die extra willen inzetten op taal.

Praktisch

Cursuscode: 23/LAG/159A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Deelnemers brengen best een laptop mee en eventueel ook voorbereidingen voor lessen technisch lezen (niet noodzakelijk).

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 13 mei 2024 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)
Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik
hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen