Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / STEM / Wiskunde   Teltechnieken in de derde graad

Teltechnieken in de derde graad

Met telproblemen kunnen leerlingen problemen leren analyseren, (de)mathematiseren en de nodige systematiek leren ontwikkelen. Er is een heel arsenaal aan technieken voorradig: boomdiagrammen, venndiagrammen, wegendiagrammen, andere schema’s en formules. In deze nascholing zoomen we in op het werken met formules. We merken dat leerlingen vaak gokken, eerder dan dat ze systematiek ontwikkelen. Hoe kan je dit onderwerp aanbrengen zodat je dit gokken in de kiem smoort?

Programma

De lesgever ontwikkelde een lessenreeks om het analyseren van telproblemen aan te leren aan haar leerlingen met drie uur wiskunde in het ASO. Tijdens de nascholing doorlopen we deze lessenreeks en gebruiken we het leerkracht- en leerlingenmateriaal. Hierbij komt kort het tellen met schema’s en uitgebreider het gebruik van formules aan bod.

Om de formules aan te brengen wordt er niet gestart met het verschil tussen een variatie en een combinatie of met het opstellen van formules. De nadruk ligt op het formuleren van alle factoren die belangrijk zijn bij het analyseren van telproblemen en een goede begripsvorming. We introduceren een set van vragen om een telprobleem te leren analyseren voordat de namen: combinatie, variatie, permutatie, herhalingscombinatie, herhalingsvariatie of herhalingspermutatie vallen. We leggen notaties vast voordat we rekenen. We werken met typevoorbeelden om problemen te analyseren. Telproblemen leren vergelijken met typevoorbeelden vormt een extra methode in de rugzak van de leerling. Pas daarna komen de formules aan bod waarvan we de aanbreng niet uitdiepen. Wel geven we lesideeën om oefeningen op telproblemen in de klas aan te pakken. Naast basisproblemen komen problemen aan bod die men dient op te splitsen in deelproblemen.

We wisselen af tussen een interactieve presentatie en opdrachten vanuit werkteksten in duo’s of groepen. Afhankelijk van de beginsituatie van de deelnemers kunnen we opsplitsen waarbij een keuze kan gemaakt worden in oefenen met basis- of uitdagende problemen. De bevindingen uit de groepsbesprekingen geven input voor verder interactie met de lesgever.

Deelnemers die geabonneerd zijn op Uitwiskeling zullen het materiaal herkennen. Het verscheen in UW 35/3 van 2019.

Doelstellingen

Na het volgen van deze nascholing sta je zowel inhoudelijk als didactisch sterker in je schoenen bij de leerinhoud rond telproblemen:

  • je analyseert vlot oefeningen rond telproblemen die voldoende boven het niveau van je eigen leerlingen liggen;
  • je beschikt over een methode om leerlingen systematisch te leren denken over telproblemen;
  • je gebruikt de aangereikte werkteksten om het analyseren van telproblemen aan te leren aan jouw leerlingen.

Doelgroep

Leerkrachten wiskunde van de derde graad doorstroomfinaliteit en dubbele finaliteit.

Begeleiding

Gilberte Verbeeck, praktijkassistente in de domeinen klasmanagement, vakdidactiek wiskunde, supervisie en onderwijsproject wereldleraarschap aan de Academische lerarenopleiding van de Antwerp School of Education, ex-leerkracht en mentorcoach Sint-Jozefinstituut Essen.

Praktisch

Cursuscode: 22/WIS/059A

Drank en syllabus inbegrepen


Jouw bijdrage: 66 EUR.
Inlichtingen bij: Miet Oost, 03 265 29 79, miet.oost@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

grafisch rekentoestel, gsm met QR-code scanner

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 15 februari 2023 14:00u 17:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen