Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Logistiek en financieel beleid   Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking met extra aandacht voor nieuwe regelgeving rond Vlaamse reaffectatiecommissie

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking met extra aandacht voor nieuwe regelgeving rond Vlaamse reaffectatiecommissie

De nascholing op 10/09/2020 is volzet.

Je kan inschrijven op volgende cursussen:

Vanaf 1 september 2020 treedt de Vlaamse reaffectatiecommissie ook opnieuw in werking voor personeelsleden van scholen die behoren tot een scholengemeenschap. Wat zijn de gevolgen van deze nieuwe regelgeving voor vastbenoemde personeelsleden die bv. bij een daling van het aantal leerlingen gedeeltelijk of volledig zijn lesopdracht verliest.
Ontdek wat de verschillende opties zijn met bijhorende administratieve formaliteiten.

Programma

Door de wijziging in de reglementering rond de Vlaamse reaffectatiecommissie die ingaat per 1 september 2020, gaat er specifieke aandacht naar de gevolgen hiervan.

In de loop van de onderwijsloopbaan van een leraar (met een betrekking in hoofdambt) kan het gebeuren dat die gedeeltelijk of volledig zijn lesopdracht verliest (bv. door een daling van het aantal leerlingen in de school waar hij werkt).

Gevolgen voor de vastbenoemde leraar
Het statuut van vastbenoemde geeft je recht op bezoldiging tijdens de terbeschikkingstelling en het recht op reaffectatie of wedertewerkstelling. Het systeem van terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking is strikt gereglementeerd. Hierbij wordt een stappenplan gevolgd. De inrichtende macht moet er alles aan doen om die terbeschikkingstelling te vermijden. Als het toch niet anders kan, dan bepaalt de dienstanciënniteit wie er terbeschikking gesteld wordt. De terbeschikkinggestelde leraar mag een passende betrekking steeds opeisen, maar is ook verplicht om een vrijgekomen betrekking te aanvaarden. De inrichtende macht mag en moet steeds terbeschikkinggestelde leraren terug aan het werk zetten vooraleer een tijdelijke leraar aan te werven.

Gevolgen voor een tijdelijk aangestelde collega
De tijdelijk aangestelde leraar loopt het risico uren te verliezen ten voordele van een terbeschikking gestelde leraar wegens ontstentenis van betrekking. Uitzondering: indien hij reaffectatievrij is.

Werkvormen

Deze cursus geeft voor het secundair onderwijs een overzicht van de voornaamste reglementaire bepalingen inzake terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling. Er wordt een overzicht gegeven van de bestaande wetgeving inzake terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking.
Het doel van de cursus is niet alleen theoretische gegevens door te geven, maar ook aan de hand van heel wat voorbeelden de theorie te verduidelijken.

Doelstellingen

Je kent de belangrijkste reglementaire bepalingen inzake terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling voor het secundair onderwijs.
Je kent de nieuwe regelgeving rond de Vlaamse reaffectatiecommissie en de gevolgen hiervan voor een vastbenoemd personeelslid dat TBS gesteld wordt bij het begin van het schooljaar.

Doelgroep

Ondersteunend personeel en directie (SO) met minimum 1 jaar ervaring.

Begeleiding

Pascal Elet, adjunct van de directeur bij de afdeling Beleidsuitvoering personeel secundair onderwijs, coördinator werkstations gewoon en buitengewoon onderwijs, AgODi.

Praktisch

Cursuscode: 20/OP/010B

Syllabus, drank en broodjeslunch met soep en dessert inbegrepen.

Beperkt aantal deelnemers.


Jouw bijdrage: 126 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Je kan vooraf de omzendbrief betreffende de wijzigingen aan de reaffectatie en wedertewerkstellingsregeling doornemen.

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 10 september 2020 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, Flex 2 - (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen