Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Sleutelcompetenties / Andere talen   Waarom sterven diersoorten uit: actuele en toepasbare achtergrondinfo en voorbeelden

Waarom sterven diersoorten uit: actuele en toepasbare achtergrondinfo en voorbeelden

We weten allemaal dat het niet goed gaat met onze wilde diersoorten. Toch beperken de meeste biologiehandboeken zich tot vage termen zonder diepgang. Deze nascholing wil daar verandering in brengen. Je krijgt actuele voorbeelden, uitgediept met bruikbare achtergrondinformatie, zodat jij jouw leerlingen kan boeien en sensibiliseren met duidelijke voorbeelden die begrippen als evolutie, ecologie en soortenbegrip veel kleurrijker maken.

Programma

We starten bij het ontstaan van de zoogdieren, waarbij we de ontwikkeling van eierleggende zoogdieren, buideldieren en placentaire dieren onder de loep nemen. Daarna belichten we de ecologie van de hedendaagse soorten: welke soorten hebben een biologische waarde en waarom? Vervolgens kijken we naar de problematieken die wilde diersoorten tegenkomen. Voorbeelden als habitatverlies, walvisvangst, kopi luwak, bushmeat, tijgerwijn en nog veel meer komen aan bod en scheppen zo een actueel beeld van waarom diersoorten uitsterven. Uiteraard kijken we ook naar hoe iedereen kan helpen om het tij te keren. Hiermee kan elke leerkracht vervolgens zelf aan de slag in zijn of haar lessen.

Tijdens de nascholing is er zeker ruimte voor vragen en discussie.

Doelstellingen

Het doel van deze nascholing is vooral het sensibiliseren van de deelnemende leerkrachten, zodat zij op hun beurt hun leerlingen kunnen sensibiliseren.

Na het volgen van de nascholing

  • heb je inzicht in de redenen waarom diersoorten uitsterven;
  • ken je actuele, concrete voorbeelden en oplossingen;
  • kan je je leerlingen doelgericht sensibliseren over dit onderwerp.

Doelgroep

Leerkrachten biologie en natuurwetenschappen, maar ook alle anderen met een interesse voor wilde dieren.

Begeleiding

Dorien Claes is bioloog. Momenteel is ze werkzaam als leerkracht wildlife (derde graad bso en tso). Ze is oprichter van The Wildlife Academie waarmee ze lezingen, ondersteuning en lessen geeft i.v.m. sensibilisatie. Ze is ook auteur van het boek Wildlife.

Wildlife is haar passie en via haar job, vrijwilligerswerk, nascholingen en stagebezoeken staat ze met één voet in het werkveld en met de andere in het onderwijs.

Praktisch

Cursuscode: 23/BIO/019A

Het boek 'Wildlife' kan geheel vrijblijvend ter plaatse aangekocht worden (€20).


Jouw bijdrage: 66 EUR.
Inlichtingen bij: Miet Oost, 03 265 29 79, miet.oost@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Het boek 'Wildlife' kan geheel vrijblijvend ter plaatse aangekocht worden (€20). Graag seintje dan aan miet.oost@uantwerpen.be voor 13 maart.

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 14 maart 2024 13:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen