Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / ICT-coördinatie   Wegwijs in de complexe wet- en regelgeving over organisatie van scholen en leerlingen

Wegwijs in de complexe wet- en regelgeving over organisatie van scholen en leerlingen

Als schoolleider word je verondersteld steeds op de hoogte te zijn van de actuele onderwijswetgeving en dit correct toe te passen binnen de gegeven ruimte.
In de praktijk heb je wellicht het gevoel dat je niet weet of je alle kansen wel benut of ben je onzeker rond de correcte interpretatie van de aangeleverde teksten waardoor het gevaar ontstaat dat je onbewust fouten maakt.
Deze nascholing frist een aantal aspecten uit de wet- en regelgeving onderwijs op en dit op gebied van de organisatie van de school en het aspect leerlingen.

Programma

Volgende thema’s komen aan bod:

  • programmaties en omkadering;
  • toelatingsvoorwaarden, met in het bijzonder aandacht voor de regelgeving rond vrijstellingen en flexibele leertrajecten;
  • attestering, met aandacht voor beroepsprocedure;
  • tucht, met aandacht voor beroepsprocedure.

Je krijgt de ruimte om samen rond deze aspecten op basis van de wet- en regelgeving na te denken en in de mate van het mogelijke antwoord te bieden op concrete vragen.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • kennen de belangrijkste aspecten uit de wet- en regelgeving rond de behandelde thema’s;
  • kunnen correcte procedures opstellen voor de eigen school rond de behandelde thema’s;
  • zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen i.v.m. de organisatie van de modernisering secundair onderwijs.

Doelgroep

Directies en TA(C)'s, ondersteunend personeel, middenkader die een opfrissing wensen van de huidige wetgeving rond een aantal thema's in onderwijs (secundair onderwijs).

Begeleiding

Marc Van de Meirssche, adjunct van de directeur afdeling 'Secundair onderwijs en leerlingenbegeleiding' van het Departement Onderwijs en Vorming.

Praktisch

Cursuscode: 24/DR/221A


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 8 mei 2025 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen