Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / STEM / Elektriciteit en elektronica   Wiskunde-leren activeren

Wiskunde-leren activeren

Wiskunde leren omvat inzichten opbouwen en verwerven, die inzichten kunnen toepassen in opdrachten en ze vertalen naar nieuwe situaties… Daarvoor is diepgaand leren nodig dat zich bij de leerling zelf afspeelt. Activerende werkvormen beogen dat de leerling denkt en de leraar dit denken activeert. Een leuke speelse werkvorm zonder diepgaand leren is waardeloos.

Programma

We nemen klassieke en nieuwe werkvormen onder de loep en denken na over de organisatie ervan opdat je je leerlingen voldoende zelf laat denken. We denken na over manieren om activiteiten te ontwerpen die een zo groot mogelijk leereffect hebben. Elke werkvorm kan activerend zijn. Wat zijn voorwaarden voor een goed doceermoment? Hoe voer je een OnderwijsLeerGesprek (OLG) zodat je alle leerlingen aan het denken zet? Wat is een goede activerende werkvorm?

De aanpak is vanzelfsprekend… activerend. Je ervaart doceermomenten en een OLG. Aan de hand van voorbeelden die de lesgever en haar studenten uit de lerarenopleiding van de Educatieve Master vakdidactiek wiskunde ontwikkelden en uitprobeerden, leer je verschillende werkvormen kennen.

Je bekijkt het aanbod met het oog op een transfer naar andere onderwerpen en je eigen lessen.

Doelstellingen

Je leert verschillende activerende werkvormen voor de wiskundeles kennen.

Je krijgt informatie over eerder opgedane ervaringen met het inzetten van activerende werkvormen.

Je kan werkvormen ontwerpen en organiseren die in de les zoveel mogelijk leerlingen aan het denken zetten.

Je kan minstens één onderwerp uit je dagelijks lespraktijk zo aanpassen dat je het wiskundig denken bij (al) je leerlingen activeert.

Doelgroep

Wiskundeleraren van alle graden. De voorbeelden komen uit de context van het secundair onderwijs 2de en 3de graad.

Je hebt geen voorkennis nodig enkel de honger om activerend te werken en wiskundig leren te stimuleren.

Begeleiding

Gilberte Verbeeck gaf jarenlang wiskunde op het Sint-Jozef Instituut, een ASO school in Essen. Ze is praktijkassistente bij de vakdidactiek wiskunde aan de Academische LerarenOpleiding van de Antwerp School of Education.

Praktisch

Cursuscode: 23/WIS/066A

Cursusmateriaal inbegrepen


Jouw bijdrage: 66 EUR.
Inlichtingen bij: Miet Oost, 03 265 29 79, miet.oost@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 6 maart 2024 14:00u 17:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen