Zoek een nascholing
Je bent hier: NIEUW! - Live online nascholingen   Woorden tellen. Hoe woordenschatverwerving stimuleren in de lessen Engels, Frans of Duits - live online nascholing

Woorden tellen. Hoe woordenschatverwerving stimuleren in de lessen Engels, Frans of Duits - live online nascholing

Woordenschatkennis is een sleutelcomponent voor taalvaardigheid. We weten dat woordenschatkennis sterk bepalend is voor goed lees- en luisterbegrip, maar ook voor schrijf- en spreekvaardigheid. Wie weinig woorden in de vreemde talen kent, zal ook weinig taaltaken naar behoren kunnen uitvoeren. In deze sessie gaan we in op het aantal woorden dat je nodig hebt om taaltaken tot een goed einde te brengen. Vervolgens bespreken we methodes om effectief woordenschatonderwijs te realiseren.

Programma

  • Woordenschatdoelstellingen voor lezen, tv kijken, informele gesprekken, hoorcolleges.
  • Beschikbare woordenschattoetsen
  • Woordenschatkennis Engels / Frans bij leerlingen
  • Methoden om woordenschatverwerving aan te moedigen tijdens lees- en luisteractiviteiten
  • Expliciet, gericht woordenschatonderwijs

Het wordt een interactieve lezing waarin deelnemers ook zelf aan de slag gaan.

Doelstellingen

De deelnemers

  • hebben inzicht in de rol van woordenschat voor taalvaardigheid;
  • kunnen concrete woordenschatdoelstellingen formuleren voor verschillende vaardigheden;
  • zijn vertrouwd met de cognitieve processen van woordenschatverwerving en weten hoe ze die processen via didactische methodes kunnen beïnvloeden en bevorderen;
  • zijn vertrouwd met tools voor woordenschatonderwijs en met woordenschattoetsen en kunnen die inzetten in de klaspraktijk.

Doelgroep

Leerkrachten Engels, Duits, Frans (ASO, TSO en KSO).

Beleidsmedewerkers, pedagogisch begeleidingsdiensten, …

Begeleiding

Elke Peters is als hoofddocente verbonden aan de KU Leuven. ZIj is hoofd van de onderzoeksgroep Taal, onderwijs & samenleving. Haar onderzoeksexpertise is vreemdetaalverwerving en woordenschatverwerving. Zij is auteur van het boek Woordenschat aanleren in een vreemde taal. Hoe doe je dat?

Praktisch

Cursuscode: 20/TAL/036A

Deze nascholing was oorspronkelijk gepland op 26/10/2020, maar kon toen niet plaatsvinden omwille van de coronamaatregelen.

De nascholing wordt opnieuw aangeboden op 9/2/2021 via live online afstandsonderwijs.

 


Jouw bijdrage: 65 EUR.
Inlichtingen bij: Karolien Geukens, 032659060, karolien.geukens@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 9 februari 2021 13:00u 16:00u via afstandsonderwijs (Blackboard Collaborate)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen