Zoek een nascholing
Je bent hier: Buitengewoon secundair onderwijs / Socio-emotionele begeleiding   Aan de slag met een alcohol- en drugbeleid op school (DOS)

Aan de slag met een alcohol- en drugbeleid op school (DOS)

Heel wat scholen voelen meer en meer de noodzaak om te werken rond tabak, alcohol en andere drugs. Er zijn tal van mogelijkheden om te werken rond drugpreventie in het secundair onderwijs maar soms zie je door het bos de bomen niet meer. Tijdens deze sessie krijg je tips en tricks mee om aan de slag te gaan met een alcohol- en drugbeleid (DOS) en kom je te weten wat wel en niet werkt.

Programma

Met een goed uitgewerkt drugbeleid op school kan je inspelen op alle aspecten van het gebruik van genotsmiddelen, de vakoverschrijdende eindtermen invullen, je op een effectieve manier voorbereiden op en anticiperen op mogelijke problemen en de gevolgen ervan die middelengebruik met zich meebrengt. Naast een theoretisch kader waarin we schetsen wat een DOS inhoudt en welke pijlers dit omvat, belichten we in dialoog ieders rol met de daaraan verbonden uitdagingen en knelpunten. Elke pijler zal worden toegelicht aan de hand van voorbeelden, stellingen, uitwisseling in groep…

Vragen die aan bod kunnen komen, zijn:

- Hoe kan ik een beeld krijgen van het druggebruik op school?

- Welke regels gelden er in de onmiddellijke schoolomgeving? Toe hoe ver gaat dat dan? En wat met de regels tijdens extra-muros activiteiten?

- Welke vormingen kunnen leerkrachten volgen? Wat organiseert de school naar ouders rond alcohol en drugs?

- Heb je zicht op ‘wie’, ‘wat’ aanbiedt in welke graad?

- Waar ligt de grens tussen vertrouwenspersoon zijn of sanctionerend optreden?

- Vanaf wanneer verwijs je door naar CLB of gespecialiseerde hulpverlening?

De antwoorden op deze vragen worden in dialoog met de groep geformuleerd en vullen we telkens aan met een aantal factoren die de kans op het slagen van een DOS verhogen. Tijdens deze sessie creëren we doelbewust ruimte om ervaringen uit te wisselen met andere scholen om zo de vertaalslag naar de eigen school succesvoller te maken.

Doelstellingen

Na deze sessie

- beschik je over een scala van tips en tricks om aan de slag te gaan met een DOS in jouw school;

- beschik je over de nodige theoretische achtergrond en heb je inzicht in de succesfactoren en knelpunten die verbonden zijn aan het proces van de opmaak van een DOS;

- heb je kennis van de partners/actoren in het werkveld die je gericht kunnen ondersteunen bij dit proces.

Doelgroep

Directies, TA(c)’s, leerlingenbegeleiders, graadcoördinatoren, leerkrachten die mee aan een DOS op school willen werken.

Begeleiding

Mariska Vaes, Vagga
Christophe Cambré, Vagga

Het team verslavingspreventie (VAGGA) ondersteunt organisaties in het omgaan met alcohol en andere drugs, gokken en gamen. We coachen scholen in het uitwerken van een drugbeleid (DOS), geven advies bij casussen of incidenten, voorzien vorming en ondersteunen leerkrachten in het aan de slag gaan met relevante methodieken in de klas.

Praktisch

Cursuscode: 19/DR/220A

Deze nascholing was oorspronkelijk gepland op 17 maart 2020 maar kon toen niet plaatsvinden omwille van de coronamaatregelen. Ook de locatie is aangepast: De Boogkeers in Antwerpen in plaats van Campus Drie Eiken in Wilrijk.

Dranken, broodjeslunch en syllabus inbegrepen.

Beperkt aantal deelnemers!


Jouw bijdrage: 121 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 1 oktober 2020 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen