Zoek een nascholing
Je bent hier: Buitengewoon secundair onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Onderwijswetgeving en administratie   Als de hel los breekt op school… Een praktische opleiding crisismanagement en communicatie

Als de hel los breekt op school… Een praktische opleiding crisismanagement en communicatie

Als je op school of een andere onderwijsomgeving geconfronteerd wordt met ernstige incidenten en schokkende gebeurtenissen zoals een zwaar ongeval bij een uitstap, agressie, een brand, een zware ontploffing in de buurt, ben je hier zelden voldoende op voorbereid. Je noodplan en de jaarlijkse evacuatieoefening(en) bieden je een zekere houvast, maar volstaan meestal niet om de organisatorische en communicatieve uitdagingen die op je afkomen tijdens en na een crisis, met voldoende vertrouwen te kunnen aanpakken. Tijdens de training zoom je in op crisisbeheer in je school of schoolbestuur. Wat kan je doen om je school in samenspraak met je schoolbestuur voor te bereiden? Hoe bouw je aan een crisisteam en hoe werkt het? Hoe kan je efficiënt afstemmen met de hulpdiensten en lokale partners? Hoe organiseer je doeltreffende communicatie met de verschillende stakeholders?

Programma

Dagdeel 1: Organisatie en begrippenkader staan centraal. Je maakt kennis met de verschillende aspecten van crisisbeheer in een onderwijscontext. Daarnaast krijg je zicht op de (hulp)diensten, verschillende soorten crisissituaties, hun specifieke uitdagingen en aangepaste aanpak.

Je krijgt een antwoord op volgende vragen:

 • Wat is een crisis?
 • Wat is crisisbewustzijn?
 • Hoe verhouden management, operaties en communicatie zich tot elkaar?
 • Hoe werken de hulpdiensten?
 • Hoe kan je een school(crisis)team samenstellen en hoe werkt het?
 • Op welke lokale of bovenlokale ondersteuning kan je terugvallen?
 • Hoe bouw je aan een goede samenwerking?
 • Hoe bouw je een crisisondersteuningsnetwerk uit?
 • Hoe ga je om met je communicatie (kansen, beperkingen en bedreigingen)?

Dagdeel 2: Dit deel richt zich op casuïstiek van crisisbeheer, strategisch crisismanagement en communicatie.

Aan de hand van verschillende realistische crisisscenario’s ga je in kleinere crisisteams (subgroepen) aan de slag met de kennis en de tools uit dagdeel 1 en verkent de communicatieve kansen, beperkingen en bedreigingen.

Je krijgt een antwoord op volgende vragen:

 • Welke tools kunnen je crisisteam helpen om op korte tijd, soms met erg weinig gevalideerde informatie en rekening houdend met de middelen die je op dat moment (slechts) hebt, de noodzakelijke, soms cruciale, beslissingen te nemen?
 • Hoe krijg je in kaart hoeveel leerlingen en/of leerkrachten er (rechtstreeks) betrokken zijn? Welke zorg moet je school zelf bieden en wie kan je daarbij helpen?
 • In welke mate is de schoolwerking ontwricht en hoe snel kan je terug een quasi normaal lesverloop garanderen?
 • Hoe organiseer je de (na)zorg?
 • Waarmee houden we rekening in onze (crisis)communicatie?

Dagdeel 3: Je legt de link tussen welzijn en veiligheid in het anticiperen op en omgaan met mogelijke crises.

Je krijgt een antwoord op volgende vragen:

 • Hoe bouw je aan crisisbewustzijn op de verschillende niveaus van je organisatie?
 • Welke ingrepen versterken je organisatie?
 • Ken je je risico’s en hoe ga je er mee om?
 • Hoe kan je oefenen?

Dagdeel 4: Je neemt deel aan een geïntegreerde crisisoefening (met focus op communicatie). Je krijgt een rol in een tafeloefening waarin je met je team wordt geconfronteerd met een crisissituatie in je school. Met oog voor de operationele aanpak van de hulpdiensten en inzet vanuit de eigen organisatie, organiseer je de interne en externe communicatie.

Je krijgt een antwoord op volgende vragen:

 • Wie moet je team, in welke volgorde, allemaal verwittigen en hoe ga je om met de vele vragen van leerlingen, ouders, leerkrachten, pers … die op je afkomen?
 • Hoe volg je de (sociale) media op?
 • Hoe organiseer je de communicatieflow met de verschillende doelgroepen?

Doelstellingen

Deelnemers kennen:

 • de werking van de hulp- en ondersteunende diensten bij een crisis op school;
 • de opbouw van de noodplanning en het principe van opschaling;
 • de afstemmingsmogelijkheden met de ondersteunende diensten;
 • het belang van tijdige en correcte communicatie.

De deelnemers kunnen:

 • a.d.h.v. de instrumenten en hun noodplan de schoolwerking, zorg en nazorg accuraat organiseren;
 • per doelgroep gericht kiezen voor de aangewezen communicatie-instrumenten;
 • per doelgroep kiezen voor de aangewezen communicatie(strategie) en bijhorende boodschappen.

Doelgroep

Directies, middenkader, preventieadviseurs, clb-medewerkers uit alle niveaus

Begeleiding

Luc Claessens is gewezen coördinator veilige scholen bij onderwijsnetwerk Antwerpen.
Hij traint schoolteams in het omgaan met crisissituaties in samenwerking met de dienst noodplanning, de rampencoördinator en de dienst communicatie van de Antwerpse politie.

Praktisch

Deze cursus loopt over 3 dagen.

Cursuscode: 22/DR/217A

Cursusmateriaal en lunch op volledige lesdag inbegrepen.


Jouw bijdrage: 252 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Noodplan van de school (kan ook digitaal).
Opgeladen laptop.

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 10 februari 2023 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)
woensdag 1 maart 2023 09:30u 12:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)
vrijdag 21 april 2023 13:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen