Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Preventieadviseur   Als leren pijn doet...? Psychosociale gevolgen van leerproblemen en de impact op het gezin

Als leren pijn doet...? Psychosociale gevolgen van leerproblemen en de impact op het gezin

In deze vorming staan we stil bij de psychosociale problemen van kinderen en jongeren met ernstige leerproblemen of leerstoornissen. Meer specifiek verklaren we waarom leerproblemen enerzijds en gedrags- en emotionele problemen anderzijds zo vaak samen voorkomen. We gaan daarbij in op de manier waarop de omgeving, school én gezin, hierop preventief kunnen inspelen. Daarnaast besteden we ook aandacht aan de impact van ernstige leerproblemen of leerstoornissen op het gezin. Ook daarbij besteden we aandacht aan hoe daar op een adequate wijze mee kan omgesprongen worden, thuis en op school.

 

Programma

Eerst gaan we in op theoretische modellen en onderzoeksbevindingen rond de samenhang tussen leerproblemen enerzijds en gedrags- en emotionele problemen anderzijds. Via een bespreking van de daaraan gekoppelde protectie- en risicofactoren vertalen we deze bevindingen naar een concrete preventieve aanpak thuis en op school. Daarnaast beschrijven we hoe leerproblemen ook een impact hebben op het gezinsfunctioneren en hoe daarmee op een adequate wijze omgesprongen kan worden.

We bespreken de theorieën en proberen deze te vertalen naar het concreet handelen. We laten daarbij heel wat interactie toe.

 

Doelstellingen

Deelnemers:

  • verwerven inzicht in de samenhang tussen leerproblemen/leerstoornissen enerzijds en gedrags- en emotionele problemen anderzijds;  
  • kennen de belangrijkste protectie- en risicofactoren die deze samenhang beïnvloeden;
  • weten hoe hierop preventief in te spelen om psychosociale problemen bij kinderen met leerproblemen te voorkomen;
  • maken kennis met de impact van leerproblemen op het gezinsfunctioneren en weten hoe hiermee om te gaan.
 

Doelgroep

Eénieder die betrokken is bij kinderen of jongeren met (ernstige) leerproblemen of leerstoornissen kan tijdens deze vorming interessante inzichten opdoen en deze vertalen naar hun concrete praktijk. Ook geschikt voor ouders van kinderen en jongeren met ernstige leerproblemen of leerstoornissen.

 

Begeleiding

Prof. Dr. Pol Ghesquière is orthopedagoog, en als gewoon hoogleraar verbonden aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven, waar hij verantwoordelijk is voor onderwijs en onderzoek op het domein van de leerproblemen/leerstoornissen.

 

Praktisch

Cursuscode: 21/LAG/100A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen

 

Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

 

 

Verwachte voorbereiding door deelnemer

 

 
Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 9 november 2021 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.039 (gelijkvloers)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen