Zoek een nascholing
Je bent hier:   Als team van (on)macht naar kracht. Hoe Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet implementeren op jouw school?

Als team van (on)macht naar kracht. Hoe Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet implementeren op jouw school?

Het thema 'gezag' en de vraag hoe effectief omgaan met ongewenst gedrag leven sterk op de meeste scholen. We zien daarbij vaak onmacht: hoe krijgen we meer greep op onacceptabel gedrag van onze leerlingen? Heel wat scholen zien in het gedachtegoed en instrumentarium van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet (NAGV, Haim Omer, Israël) een mogelijk antwoord op deze onmacht en zetten voorzichtig hun eerste stappen in het implementeren ervan.

Dit blijkt in de praktijk geen gemakkelijke uitdaging. Het vraagt zorgvuldig aansluiten bij wat leeft in een team en bij ouders en van daaruit op zoek gaan naar meer kracht en invloed, zonder de verbinding met jongeren te verliezen. Hiervoor is niet alleen voldoende kennis van NAGV nodig, maar ook een houding die NAGV “ademt”. Enkel dan kunnen Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet zo geïntroduceerd worden dat gezagsfiguren zich samen sterker voelen in hun omgang met leerlingen.

Vanuit het Vormingsnetwerk NAGVopschool begeleiden we al een aantal jaren dergelijke implementatieprocessen. In deze vierdaagse opleiding delen we onze expertise met iedereen die reeds vertrouwd is met het gedachtegoed en nu als “kartrekker” NAGV op de eigen school wil introduceren en/of implementeren.

Programma

Tijdens de cursus worden deelnemers aangesproken op twee sporen:

 • ze verdiepen hun eigen kennis en handelingsbekwaamheid;
 • ze verwerven de basishouding en vaardigheden waarmee ze vanuit dit gedachtegoed hun collega’s en het schoolbeleid kunnen ondersteunen.

We verwachten van deelnemers de bereidheid om het aangebrachte materiaal tijdens de opleiding uit te proberen in de eigen school en hierover verslag uit te brengen in de opleiding.

Dag 1 en 2

 • De basishouding van NAGV: 6 pijlers (aanwezigheid, relatie, zelfcontrole, verzet, steunnetwerk en transparantie) en drie niveaus van waakzame zorg: concrete toepassingen.
 • Collega’s coachen bij onmacht: eigen aandeel bespreekbaar maken, vermijden van escalatie en vergroten van kracht en invloed.
 • Grondige kennismaking mét en inoefening vàn de instrumenten van Geweldloos Verzet in hun toepassing binnen het onderwijs (oplossingsverzoek, aankondiging, sit-in, herstelacties, aanwezige schorsing, …).
 • Collega’s voorbereiden op het inzetten van acties van Geweldloos Verzet.

Dag 3 en 4

 • Het uitbouwen van een intern en extern steunnetwerk. Als school toewerken naar een cultuur waarin het vragen van ondersteuning effectief ervaren wordt als versterkend voor het eigen gezag.
 • De waaier als instrument voor intervisie in teams: het opzetten van een actieplan.
 • Aanpassing gedachtegoed aan de eigen schoolvisie en -werking: voortbouwen op wat er reeds is, kleine stappen die een reëel verschil kunnen maken, aansluiten bij andere kaders en modellen.
 • Uittekenen van een implementatieplan op maat van de school.

Werkwijze

Afwisseling tussen korte theoretische uiteenzettingen en oefeningen (ervaringsoefening, casusbespreking, rollenspel, …). Voortdurende toetsing aan de eigen schoolpraktijk en vertaling naar de werkvloer tijdens de opleiding en via tussentijdse opdrachten.

Er wordt verwacht dat de deelnemers gedurende de opleiding het boek Nieuwe Autoriteit/Verbindend Gezag voor het onderwijs van Haim Omer (uitg. Pelckmans Pro) lezen. Deelnemers hoeven hiervan géén eigen exemplaar ter beschikking te hebben.

Doelstellingen

De deelnemers:

 • kunnen de achterliggende ideeën van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet aan hun collega’s uitleggen;
 • kunnen de handvaten en instrumenten van NAGV introduceren en toepassen in concrete situaties op school, op zo’n manier dat de heersende onmacht omgezet wordt in gezamenlijke kracht;
 • geven hun relatie met collega’s, ouders en andere gezagsfiguren vorm vanuit de basishouding van NAGV;
 • kunnen het implementatieproces van het gedachtegoed (basishouding, toepassing bij probleemgedrag) op hun school begeleiden.

Doelgroep

Iedereen uit het (gewoon en buitengewoon) basis- en secundair onderwijs die:

 • minimaal 2 dagen (basis)opleiding Samen sterker in gezag: Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit gevolgd heeft of deelnam aan een teamtraject rond NAGV in de eigen school én;
 • vanuit de eigen functie ervaring heeft met het werken vanuit NAGV én;
 • vanuit de school het mandaat heeft om de implementatie van NAGV mee te ondersteunen.

De cursus krijgt een sterker effect bij 2 deelnemers van dezelfde school. Het maximum per school is 5.

Ook CLB-medewerkers en ondersteuners zijn welkom. Hen raden we aan om vooraf een schoolteam te zoeken waarin ze met NAGV aan de slag mogen gaan.

Begeleiding

Hilde Leonard, zelfstandig nascholer, gespecialiseerd in omgaan mét en voorkomen vàn allerlei vormen van ‘moeilijk’ gedrag en het versterken van sociale vaardigheden, initiatiefneemster Vormingsnetwerk NAGVopschool.

Freya Stevens, ruime ervaring in het werken met jongeren en hun context, coach waakzame zorg in jeugdzorg, freelance trainer Vormingsnetwerk NAGVopschool.

Praktisch

Deze cursus loopt over 4 dagen.

Cursuscode: 24/SEB/050A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 528 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 16 januari 2025 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)
vrijdag 21 februari 2025 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)
donderdag 20 maart 2025 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)
vrijdag 23 mei 2025 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen