Zoek een nascholing

Arbeidsongevallen

Tijdens deze opleiding wordt toegelicht wat de werkgever geacht wordt te doen bij een arbeidsongeval.

Programma

 • Bepaling: plotselinge gebeurtenis, letsel/schade aan een prothese, arbeid, oorzaak.
 • Ongeval op de weg naar en van het werk: verblijfplaats, arbeidsplaats, 'normale' weg (chronologisch en geografisch).
 • Specifieke situaties waarop de arbeidsongevallenwetgeving van toepassing is: schoolse activiteiten en activiteiten in opdracht van de werkgever.
 • Bewijs.
 • Onderworpen personeel.
 • Aangifte van het ongeval: aangifteformulieren, ongeval met derden, verplichtingen werkgever en werknemer.
 • Rol van MEDEX: oorzakelijk verband, consolidatie en blijvende arbeidsongeschiktheid.
 • Kosten: medische kosten, verplaatsingskosten, tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid (rentevergoeding).
 • Dodelijk arbeidsongeval: rentevergoeding voor echtgenoot en kinderen.

De toelichting wordt aangevuld met informatie over het 'buitendienstongeval'. Daarin komen de bepaling, de aangifte en de schrapping van ziektedagen aan bod.

Werkvormen

De theoretische uiteenzetting wordt geïllustreerd met de formulieren m.b.t. een arbeidsongeval.

Doelstellingen

 • Je weet wat een arbeidsongeval is, wat er bedoeld wordt met een plotselinge gebeurtenis, een letsel, tijdens en door de uitoefening van het werk en een traject normaal naar tijd en plaats.
 • Je kan een aangifte van een arbeidsongeval correct invullen.
 • Je weet welke vergoedingen er uitbetaald worden: medische kosten, tijdelijke arbeidsongeschiktheid, blijvende arbeidsongeschiktheid, reiskosten.
 • Je kent de verplichtingen van de werkgever bij een arbeidsongeval.
 • Je kan deze kennis overdragen in het kader van een professionele invulling van jouw functie.

Doelgroep

Ondersteunend personeel en directie (SO, DKO, BaO, CVO)

Begeleiding

Ivo Francis, adjunct van de directeur, afdeling Advies en Ondersteuning Onderwijspersoneel, AgODi.

Praktisch

Cursuscode: 20/OP/002A

De eerder aangekondigde datum van 4 december 2020 werd eerst gewijzigd naar 24 maart 2021 en later naar 1 juni 2021.


Jouw bijdrage: 65 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 1 juni 2021 09:15u 12:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 003 (gelijkvloers)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen