Zoek een nascholing
Je bent hier: Buitengewoon secundair onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Pedagogisch project en schoolontwikkeling   Arbeidsprestaties deeltijds of voltijds onderbreken: welk verlofstelsel beantwoordt het best aan bepaalde noden?

Arbeidsprestaties deeltijds of voltijds onderbreken: welk verlofstelsel beantwoordt het best aan bepaalde noden?

Personeelsleden komen regelmatig aankloppen bij jou als personeelsverantwoordelijke omdat ze de pauzeknop voor een tijdje (deels of volledig) wensen in te drukken om zo tijd vrij te maken voor zichzelf, hun kinderen, hun partner of gewoon voor iemand uit hun omgeving.

Tijdens deze sessie vergelijk je d­e verschillende vormen van verlofstelsels. Meer bepaald overloop je enerzijds de toetredingsvoorwaarden en de verschillende duurtijden van de verlofstelsels en anderzijds de aanvraagprocedures en de administratieve en financiële gevolgen.

Aan de hand van concrete cases zoek je uit wat het meest aangewezen is in bepaalde situaties.

Tevens krijg je tips en tricks mee om op een gebruiksvriendelijke manier het overzicht te bewaren in de veelheid van regeltjes.

Programma

Interactieve vorming waar plenaire toelichting en oefengedeeltes mekaar afwisselen. Persoonlijke inbreng van de deelnemers bepalen mee de dynamiek van de sessie.

 • Tijd vrijmaken voor jezelf of voor iemand anders:
  • Omstandigheidsverlof
  • Loopbaanonderbreking
  • Zorgkrediet
  • VVP/AVP
 • Voor welk verlofstelsel opteren?
  • Voorbeelden/cases
  • Interactieve tool
  • Vraagstelling en intervisie

Opmerking:
Gezondheidsgerelateerde verlofstelsels komen aan bod in de nascholing 'Onderbreking van de arbeidsprestaties omwille van gezondheidsredenen'.

Doelstellingen

De cursisten:

 • hebben zicht op de verschillende mogelijkheden om tijd vrij te maken voor zichzelf of voor iemand uit hun omgeving;
 • zijn in staat om hun personeelsleden te informeren en te adviseren indien een bepaalde nood zich voordoet.

Doelgroep

Ondersteunend personeel en directies uit bao, s.o. en vo die verantwoordelijk zijn voor de personeelsadministratie

Begeleiding

Marina Jonckers was 10 jaar directeur SO en 2 jaar Codi.
Als gedetacheerde was zij nadien 4,5 jaar werkzaam bij ACOD Onderwijs.

Praktisch

Cursuscode: 22/OP/035A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Volledig opgeladen laptop!

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 14 februari 2023 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen