Zoek een nascholing
Je bent hier: Buitengewoon basisonderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Ondersteunend personeel   Arbeidsprestaties deeltijds of voltijds onderbreken: welk verlofstelsel beantwoordt het best aan bepaalde noden?

Arbeidsprestaties deeltijds of voltijds onderbreken: welk verlofstelsel beantwoordt het best aan bepaalde noden?

Personeelsleden komen regelmatig aankloppen bij jou als personeelsverantwoordelijke of als directeur omdat ze de pauzeknop voor een tijdje (deels of volledig) willen indrukken om zo tijd vrij te maken voor zichzelf, hun kinderen, hun partner of gewoon voor iemand uit hun omgeving. Tijdens deze nascholing vergelijk je de verschillende vormen van verlofstelsels. Je overloopt de toetredingsvoorwaarden, de duurtijden, de aanvraagprocedures, de administratieve en financiële gevolgen. Je krijgt een duidelijk overzicht van de reglementering, wat jou toelaat structuur te vinden in de veelheid aan regels. Zo krijg je duidelijk zicht op welk verlofstelsel het meest aangewezen is in bepaalde situaties. In tijden van lerarentekort wordt ook verduidelijkt welke personeelsleden een lopend verlofstelsel kunnen opschorten om tijdelijk (een deel van) een interim-opdracht op te nemen.

Programma

Interactieve vorming waar plenaire toelichting en oefengedeeltes mekaar afwisselen. Persoonlijke inbreng van de deelnemers bepalen mee de dynamiek van de sessie. Verlofstelsels die aan bod komen zijn:

  • Thematische loopbaanonderbreking
  • Zorgkrediet
  • Verlof Verminderde Prestaties
  • Afwezigheid Verminderde Prestaties
  • Omstandigheidsverlof
  • Lerarenbonus

Opmerking:

Gezondheidsgerelateerde verlofstelsels komen aan bod tijdens de nascholing ‘Onderbreking van arbeidsprestaties omwille van gezondheidsredenen’.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing:

  • informeer en adviseer je personeelsleden correct en gestructureerd indien zij hun loopbaan tijdelijk volledig of gedeeltelijk wensen te onderbreken om tijd vrij te maken voor zichzelf of voor iemand uit hun omgeving;

  •  ken je de rechten en plichten van zowel werkgever als personeelsleden in de gegeven context.

Doelgroep

Secretariaatsmedewerkers en directieleden die verantwoordelijk zijn voor de personeelsadministratie (buitengewoon en gewoon basisonderwijs en secundair onderwijs)

 

Begeleiding

Katleen Albrecht is administratief directeur van de scholengroep Sint-Lodewijk Brugge (6 basisscholen en 4 secundaire scholen) en personeelsdeskundige van de scholengemeenschap Sint-Donaas Brugge (13 secundaire scholen). Zij heeft jaren praktijkervaring in de materie van personeelsreglementering onderwijs.

Praktisch

Cursuscode: 24/OP/035A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Volledig opgeladen laptop!

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 22 oktober 2024 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen