Zoek een nascholing

Asbest: eenvoudige handelingen

Sinds 16 maart 2006 is een KB van kracht rond de behandeling van asbest in al zijn vormen en toepassingen. Dit KB vermeldt de verplichting voor alle arbeiders en onderhoudspersoneel, die sporadisch of regelmatig met asbest in contact komen, tot het volgen van een gepaste opleiding. Deze opleidingen zijn afhankelijk van de werkzaamheden en frequentie waarmee men met asbest in contact komt. Onderstaande opleiding is specifiek bestemd voor arbeiders die in beperkte mate afbraakwerken uitvoeren. Aangezien in oudere schoolgebouwen, technische installaties, … veelvuldig gebruik gemaakt is van asbesthoudende materialen.

Programma

 • Algemeen kader
 • Eigenschappen van asbest
 • Gezondheidsrisico’s bij blootstelling
 • Herkenning van materialen
 • Wanneer ben ik blootgesteld aan asbest?
 • Gezondheidstoezicht
 • Asbestinventaris
 • Veilige werkmethode en technieken
 • Dragen en gebruiken van PBM’s
 • Noodprocedures
 • Technieken voor verwijderen van asbest en risico’s voor gezondheid en veiligheid
 • Wat zijn eenvoudige handelingen?
 • Verwijderen van asbestafval
 • Wetgeving rond asbest
 • Evaluatie

Doelstellingen

In veel schoolgebouwen bevindt er zich nog (gebonden) asbest ook al is het gebruik ervan reeds ruime tijd verboden. Tijdens de opleiding ‘asbest, eenvoudige handelingen’ leert uw technisch personeel inzicht verwerven in de gevaren en de risico’s die verbonden zijn aan asbest. Er worden specifieke technieken en regels aangeleerd voor de uitvoering van de ‘eenvoudige handelingen’.

Deze opleiding geeft een invulling aan de opleidingsvereisten zoals gesteld in het KB van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van de blootstelling aan asbest, voor werknemers die uitsluitend eenvoudige handelingen verrichten, waarbij het risico op vrijkomen van asbest erg beperkt is.

Doelgroep

 • onderhoudspersoneel
 • preventieadviseurs
 • technisch adviseurs

Begeleiding

Chris Chantrain, Coördinerend preventieadviseur, Veiligheidskundige Niveau I

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 20/VEI/007A

De deelnemers dienen beide halve dagen aanwezig te zijn.

Op het einde van de tweede sessie wordt de opleiding afgesloten met een korte evaluatie. Deelnemers die beide halve dagen aanwezig waren en slagen voor de evaluatie ontvangen een getuigschrift “Asbest: Eenvoudige handelingen”


Jouw bijdrage: 145 EUR.
Inlichtingen bij: Saskia Stuyven, 03 265 46 86, saskia.stuyven@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 5 mei 2021 09:00u 13:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)
woensdag 12 mei 2021 09:00u 13:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen