Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Taal en cultuur / Nederlands voor nieuwkomers   Basistraject ‘Start-to-OKAN’

Basistraject ‘Start-to-OKAN’

Ga je voor het eerst of na lange tijd opnieuw aan de slag in OKAN? Heb je nood aan didactische en inhoudelijke input en ondersteuning? In dit driedaags traject zoomen we in op verschillende facetten van de OKAN-werking en zetten we in op jouw professionalisering als OKAN-leraar. Tijdens deze contactsessies word je wegwijs in het lesgeven en het omgaan met de anderstalige nieuwkomers in OKAN. De vorming doorloopt het schooljaar chronologisch en houdt rekening met de behoeftes van de deelnemers. Ook maken we tijd om jouw casussen te bespreken en in interactie te gaan met je collega’s van de groep.

Programma

 Dag 1:

 • Raamplan / jaarplan
 • Ontwikkelingsdoelen / ERK
 • Didactiek NNT
 • De doelgroep
 • Cultuursensitief werken
 • De intake

Dag 2:

 • Alfabetiseringstest afnemen – alfabetiseringstest bepalen
 • Niveautest NT2 afnemen – niveau bepalen
 • Trajectbegeleiding TIJDENS OKAN
 • Trajectbegeleiding NA OKAN
 • Ouderbetrokkenheid
 • Projecten in OKAN
 • Sociale kaart
 • Vrije tijd

Dag 3:

 • Digitaal in OKAN (ICT / Smartschool, digitale tools)
 • Evaluatie in OKAN – toetsen en rapport
 • Lesgeven in OKAN – concrete tips
 • Frans
 • Wiskunde
 • Werken met teksten

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing:

 • kan je lesgeven in OKAN aan de hand van de ontwikkelingsdoelen;
 • kan je je les aanpassen aan de verschillende leerlingentypes en heb je geleerd te evalueren, remediëren en differentiëren;
 • heb je inzicht verworven in theorie tweedetaalverwerving en kan je knelpunten omzetten in succes;
 • heb je tools om cultuursensitief te werken;
 • heb je tools om niveaubepalingen af te nemen;
 • heb je een leidraad om als vervolgcoach aan de slag te gaan;
 • heb je geleerd om ICT en digitale tools in te zetten in de OKAN-klas;
 • heb je digitaal materiaal om in eigen schoolcontext mee aan de slag te gaan;
 • heb je een netwerk uitgebouwd (partners, collega’s, …)
 • kan je de beginsituatie van de anderstalige nieuwkomer inschatten.

Doelgroep

Startende OKAN-leerkrachten, OKAN-begeleiders en vervolgcoaches OKAN, ook voor zij-instromers zonder pedagogisch diploma

Begeleiding

Sabine Van Steenbergen is coördinator en vervolgcoach bij de OKAN-afdeling Sint-Lucas Antwerpen.

Quinten Noppen is ondersteuner anderstalige nieuwkomers, verbonden aan IMS Borgerhout.

Praktisch

Deze cursus loopt over 3 dagen.

Cursuscode: 24/NT2/045A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 369 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 9 december 2024 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 212 (tweede verdieping)
woensdag 12 maart 2025 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)
woensdag 23 april 2025 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 102 (eerste verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen