Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Taal en cultuur / Communicatiewetenschappen   Basistraject ‘Start-to-OKAN’ - NIEUWE DATUM!

Basistraject ‘Start-to-OKAN’ - NIEUWE DATUM!

Ga je voor het eerst of na lange tijd opnieuw aan de slag in OKAN? Heb je nood aan didactische en inhoudelijke input en ondersteuning? In dit driedaags traject zoomen we in op verschillende facetten van de OKAN-werking en zetten we in op jouw professionalisering als OKAN-leraar. Tijdens deze contactsessies word je wegwijs in het lesgeven en het omgaan met de anderstalige nieuwkomers in OKAN. De vorming doorloopt het schooljaar chronologisch en houdt rekening met de behoeftes van de deelnemers. Ook maken we tijd om jouw casussen te bespreken en in interactie te gaan met je collega’s van de groep.

Programma

 Dag 1:

 • De intake: in kaart brengen leerlingentypes, alfabetiseringsgraad bepalen, vergelijken bruikbare documenten
 • Cultuursensitief werken: Rouwproces, motivatie ontheemden en landverlaters, ‘landen’ in het gastland, invloed op leerbaarheid
 • 2e taalverwerving: theorie, knelpunten en oefening
 • Didactiek NNT: didactiek, werkvormen, klasmanagement, differentiëren, jaarplan/ontwikkelingsdoelen, evaluatie

Dag 2:

 • Ouderbetrokkenheid: mondelinge, schriftelijke en digitale communicatie, inzetten van tolken, belang van ouders als partners, leerlingen met voogden
 • Trajectbegeleiding tijdens OKAN: aanleggen doorstroomdossier, infosessie onderwijssysteem, individuele trajecten, contacten vervolgscholen, organiseren stages, workshops en rondleidingen, doorstromen buiten regulier onderwijs (BENO, VDAB…), advies bepalen, klassenraad
 • Digitaal in OKAN: Smartschool, ICT-lessen, digitale tools in de klas

Dag 3:

 • Niveaubepaling Nederlands: leerlingenversie, lerarenversie, interpretatie test
 • Trajectbegeleiding na OKAN: dossier toelatingsklassenraad, traceren ex-OKAN-leerlingen, vervolgcoaching versus ondersteuningscoaching, administratieve opvolging, aanwezigheid in vervolgscholen, tutor@home, documenten opvolging, draaiboek vervolgschool
 • De sociale kaart: organisaties als partner
 • De leerlingenbegeleiding: rol van de titularis, CLB, vervolgcoach
 • Vrije tijd: werkgroep, belang, toeleiding

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing:

 • kan je de beginsituatie van de anderstalige nieuwkomer inschatten;
 • kan je lesgeven in OKAN aan de hand van de ontwikkelingsdoelen;
 • kan je je les aanpassen aan de verschillende leerlingentypes en heb je geleerd te evalueren, remediëren en differentiëren;
 • heb je inzicht verworven in theorie 2e taalverwerving en kan je knelpunten omzetten in succes;
 • heb je tools om cultuursensitief te werken;
 • heb je geleerd om ICT en digitale tools in te zetten in de OKAN-klas;
 • heb je digitaal materiaal om in eigen schoolcontext mee aan de slag te gaan;
 • heb je een netwerk uitgebouwd (partners, collega’s, …).

Doelgroep

Startende OKAN-leraren, OKAN-begeleiders en vervolgcoaches OKAN, zij-instromers secundair onderwijs zonder pedagogisch diploma

Begeleiding

Sabine Van Steenbergen is coördinator en vervolgcoach bij de OKAN-afdeling Sint-Lucas Antwerpen.

Praktisch

Deze cursus loopt over 3 dagen.

Cursuscode: 23/NT2/045A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 369 EUR.
Inlichtingen bij: Gonda Peeters, 03 265 56 27, gonda.peeters@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 13 maart 2024 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)
maandag 22 april 2024 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.042 (gelijkvloers)
donderdag 2 mei 2024 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.042 (gelijkvloers)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen