Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Personeelsbeleid   Basiszorg verbreden en verdiepen op klasniveau

Basiszorg verbreden en verdiepen op klasniveau

Ben je zoekende hoe de brede basiszorg in je school, zowel op klas- als schoolniveau te verbreden en te verdiepen? Volg dan deze workshop met hands-on tools en werkvormen hoe je de brede basiszorg in je school of centrum voor secundair onderwijs gedragen kan maken bij alle leerkrachten zodat alle leerlingen hier baat bij hebben. Werk deze basiszorg uit met het referentiekader voor onderwijskwaliteit (het OK-kader) en het decreet leerlingenbegeleiding in het achterhoofd.

Programma

In deze workshop gaan we concreet aan de slag met materiaal en voorbeelden uit scholen hoe ze de brede basiszorg breed en diep gemaakt hebben. Concreet nemen we materiaal mee uit de 4 domeinen van de leerlingenbegeleiding. We werken met een inspiratiedoos voor leren en studeren, een aantal actieve werkvormen rond gezondheid, gesprekstafels en discussiefiches rond onderwijsloopbaan en een inspirerend filmpje rond psychisch en sociaal functioneren.

We vertrekken vanuit de krachtlijnen van de vigerende regelgeving en de speerpunten van het OK-kader. Zo bouwen we de workshop op en werken we voor jouw school een brede basiszorg uit. Je krijgt hiervoor tips en tricks om dit te doen op klasniveau, waarbij we oog hebben voor de haalbaarheid voor leerkrachten. We geven ook inspirerende werkvormen mee om dit op je school/centrum gedragen te implementeren. Dit alles gebeurt in een sfeer waarbij deelnemers leren van en met elkaar.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • hebben zicht op wat de brede basiszorg op een school kan inhouden;
  • hebben inzicht in hoe een brede basiszorg te implementeren in hun school met oog voor de draagkracht van de leraren;
  • hebben voor de vier domeinen van de leerlingenbegeleiding een schooleigen brede basiszorg ontwikkeld;
  • hebben een zicht op de vigerende regelgeving, zoals het decreet leerlingenbegeleiding.

Doelgroep

Leerlingenbegeleiders, leerkrachten s.o. met een hart voor leerlingenbegeleiding en middenkader. Deelnemers moeten een notie hebben van het zorgcontinuüm en het OK-kader.

Begeleiding

Youri Vande Sande werkte 14 jaar op een school voor secundair onderwijs en maakte de overstap 6 jaar geleden naar de pedagogische begeleidingsdienst van het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Vanuit zijn job als pedagogisch adviseur in het begeleiden van scholen in het inclusiever denken en handelen, deelt hij graag expertise en ervaringen.

Praktisch

Cursuscode: 20/LZG/029A

Beperkt aantal deelnemers.

Syllabus, drank en lunch (soep en broodjesmaaltijd) inbegrepen.


Jouw bijdrage: 126 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Een laptop of tablet.

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Deelnemers brengen de huidige situatie van de brede basiszorg op hun school in kaart en brengen deze voorbereiding mee.

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 5 maart 2021 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 212 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen