Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Vakken / Muzische vorming   Begrijpend lezen start in de kleuterschool: hardop denkend voorlezen als sterke leerkrachtvaardigheid

Begrijpend lezen start in de kleuterschool: hardop denkend voorlezen als sterke leerkrachtvaardigheid

Resultaten uit recent onderzoek tonen ons dat het niveau van begrijpend lezen in ons lager en secundair onderwijs sterk achteruit is gegaan. Het is een misvatting te denken dat het begrijpend leesonderwijs start in de lagere school. Begrijpend lezen wordt voorbereid door begrijpend luisteren in de kleuterschool en eerste graad van het lager onderwijs. In deze nascholing krijg je inzichten en een kader mee om met deze doelgroep bewust in te zetten op begrijpend luisteren en verhaalbegrip.

Programma

Ken je de 5 sleutels voor effectief begrijpend lezen? Je neemt deze 5 sleutels onder de loep en maakt de transfer naar begrijpend luisteren. Dezelfde aanpak binnen kleuter- en lager onderwijs alsook een doorgaande lijn in de basisschool is immers de sleutel tot succes.

Met mooi en authentiek boekenmateriaal bouw je een krachtige luisteractiviteit op. Je leert hierbij de sleutels motivatie, functionaliteit, transfer, strategie-instructie en interactie doelgericht inzetten. Met krachtige begrijpend-luisterenactiviteiten werk je aan het vergroten van de kennis van de wereld en woordenschat. Hoe meer kennis kinderen hebben over het onderwerp, des te makkelijker ze (moeilijke) teksten over het onderwerp zullen begrijpen. Dit hangt samen met de woordenschat van kinderen. De hoeveelheid kennis die een kind heeft over een bepaald onderwerp blijkt zelfs de beste voorspeller te zijn op vlak van tekstbegrip. Net in die wereld van kennis en woordenschat zijn bij kinderen grote verschillen. Kinderen uit gezinnen waar wordt voorgelezen, waar kranten worden gelezen of uitstapjes worden gemaakt, hebben een veel grotere kennis dan kinderen uit gezinnen waar dat niet gebeurt. Wat kan jij als leerkracht doen om deze verschillen zo klein als mogelijk te maken?

In deze nascholing sta je hierbij stil en kijk je naar het belang en de mogelijkheden voor pre-teaching bij laag-taalvaardige kleuters. Goed begrijpend luisteronderwijs leidt tot een betere kennis van de wereld, meer woordenschatkennis en kwaliteitsvolle interacties. Bovendien bereidt het kinderen goed voor op de lagere school waar instructie over begrijpend lezen belangrijk wordt.

Doelstellingen

Na het volgen van deze nascholing:

  • pas je de 5 sleutels voor effectief begrijpend lezen toe in je klaspraktijk;
  • gebruik je verschillende voorleesvormen zoals hardop denkend voorlezen en interactief voorlezen;
  • modelleer je luisterstrategieën;
  • creëer je een stevige basis taalvaardigheid bij jouw kleuters;
  • werk je met de taxonomie van Bloom, een denkkader om naast wie-, wat-, waar-, wanneer-vragen ook andere vragen te stellen die het diepere denken stimuleren en als doel hebben tot diepgaand begrip te kunnen komen;
  • heb je oog voor en speel je gericht in op de individuele verschillen en diversiteit in je klasgroep.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten uit het kleuteronderwijs en de 1ste graad lager onderwijs, zorgcoördinatoren, directies en beleidsmedewerkers. Ook leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs zijn welkom!

Begeleiding

Annelies Stiers verzorgt nascholingen rond begrijpend luisteren en begrijpend lezen. Ze is ook zorgcoördinator en onderzoeker aan hogeschool PXL voor leesproject MILO (Motiverend Inclusief LeesOnderwijs), Project Taalrijk Kansrijk en project Limbotaal (Ouder als gelijkwaardige partner op vlak van taalstimulering).

Praktisch

Cursuscode: 23/BAS/041A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Enkele favoriete prentenboeken.

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 19 maart 2024 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.042 (gelijkvloers)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen