Zoek een nascholing
Je bent hier: Deeltijds kunstonderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Reflectie   Beleidsmatig werken aan verbondenheid, professionele groei en welzijn van het ganse team

Beleidsmatig werken aan verbondenheid, professionele groei en welzijn van het ganse team

Wat is er nodig voor echt goede teamprestaties? Wie er de literatuur op naleest, komt tot de ontdekking dat wie precies met elkaar samenwerkt in een team veel minder uit maakt dan gedacht. Wat is dan wel bepalend? De onderlinge band tussen de teamleden, hoe zij met elkaar omgaan en de aandacht en zorg van de leidinggevende voor het welzijn en welbevinden van het team blijken cruciaal.  Tijdens dit korte traject focus je op het tot stand brengen van deze verbondenheid en welke rol jij hierin kan opnemen om er voor te zorgen dat je team professioneel groeit en zich meteen ook goed in zijn vel voelt.

Programma

De afdeling People Analytics van Google spitte voor het Project Aristoteles een grote hoeveelheid wetenschappelijke artikelen over teamwerk door. Daarnaast werd over 180 Google-teams data verzameld en geanalyseerd. Dit traject reikt je als leidinggevende handvaten aan om enerzijds jouw team als team te verbinden aan hun gezamenlijke opgave, een band te vormen en naar elkaar toe te groeien teneinde een hechte en professionele schoolgemeenschap te vormen. Anderzijds leer je hoe je zelfzorg kan stimuleren bij jouw teamleden en welke rol je als leidinggevende kan spelen in het vergroten van het mentale en emotionele welzijn van jouw teamleden.

Doelstellingen

  • Je weet hoe je als leidinggevende jouw teamleden kan motiveren zodat ze met voldoende energie aan de slag gaan en als team op één lijn zitten.   
  • Je weet hoe het cognitief en emotioneel vertrouwen onder jouw teamleden aan te moedigen en hoe je een stevige basis kan creëren voor een hechte en krachtige samenwerking en feedbackcultuur.
  • Je weet hoe grip te krijgen op een groepsproces dat zich mogelijkerwijze kenmerkt door belangenconflicten, behoefteconflicten en waarde conflicten …
  • Je weet hoe je als leidinggevende zorg kan dragen voor jouw team en hoe jouw teamleden te ondersteunen in het verkrijgen van een betere werk-privé balans. 
  • Je weet hoe de eisen van de job beheersbaar te maken en hoe je als leidinggevende voor de nodige hulpbronnen kan zorgen. 
  • Je kan als leidinggevende de ‘Veerkrachtbenadering’ inzetten als preventief en curatief instrument in het vergroten van het mentale en emotionele welzijn van jouw teamleden. 

Doelgroep

Alle leidinggevenden binnen het onderwijs uit alle niveaus

Begeleiding

Dominique Roos is reeds decennialang werkzaam in de onderwijs- en managementwereld. Zij informeert, traint en ondersteunt professionals en is oprichtster van AMODO, centrum voor vorming, coaching en therapie. Zij heeft veel ervaring in het begeleiden van mensen met (werkstress)klachten in de meest uiteenlopende beroepen en is gespecialiseerd in groepsdynamica en teamvorming en  in het begeleiden van moeilijk werkbare teams. 

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 24/DR/266A

Cursusmateriaal en lunches inbegrepen


Jouw bijdrage: 252 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 27 februari 2025 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
donderdag 20 maart 2025 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen