Zoek een nascholing
Je bent hier: Buitengewoon basisonderwijs / Schoolbeleid en -administratie / ICT-coördinator   Beleidsmatig werken aan welbevinden en burn-outpreventie

Beleidsmatig werken aan welbevinden en burn-outpreventie

Sinds 1 september 2014 geldt een wet die een algemeen kader vaststelt voor de preventie van de psychosociale risico’s op het werk met een nieuwe taak voor de hiërarchische lijn, namelijk het opsporen van problemen van psychosociale aard verbonden aan het werk en waken over de tijdige behandeling ervan.

Programma

Deze sessie heeft bijzondere aandacht voor deze psychosociale risico’s, waaronder burn-out waarvan het percentage het hoogst is in het onderwijs. Er wordt inzicht gegeven in wat een burn-out precies is en hoe je als leidinggevende de eerste signalen van burn-out kan herkennen en bespreekbaar maken bij je personeel. Daarnaast wordt stilgestaan bij situaties die aanleiding kunnen geven tot burn-out en hoe je als leidinggevende daarop kan ingrijpen. Er worden tijdens de sessie aanwijzingen gegeven voor aanpassing van het werk, hervatting van het werk en het te definiëren burn-outherstel. Daarnaast krijg je een eerste aanzet voor een plan van aanpak zowel op het niveau van de school als op het niveau van de werknemer en krijg je uitsluitsel of je als directie aansprakelijk kan worden gesteld.

Werkvorm: er wordt gewerkt met héél concrete praktijkgerichte casussen en voorbeelden.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • zijn in staat de signalen die samenhangen met het verloop van een burn-out te herkennen en hun mensen hierop aan te spreken;
  • kennen de situaties die aanleiding kunnen geven tot burn-out en hoe ze daarop kunnen ingrijpen als leidinggevende;
  • kennen de voorwaarden onder dewelke het herstel van een burn-out bij werkhervatting geoptimaliseerd wordt;
  • zijn in staat een plan van aanpak op te stellen zowel op het niveau van de werknemer als op het niveau van de school.

Doelgroep

Directie, middenkader, preventieadviseurs (BaO, SO, BuSO, CVO, HO)

Begeleiding

Dominique Roos, zaakvoerder AMODO: Centrum voor coaching, bemiddeling, therapie.

Praktisch

Cursuscode: 21/DR/003A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 23 november 2021 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik
hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen