Zoek een nascholing

Coachen van collega's

Je krijgt als leerkracht, leerlingenbegeleider, zorgcoördinator of welke functie je ook bekleedt, te maken met je collega's. Fijne collega's, lastige, moeilijke; mensen van allerlei slag. Je moet met hen overweg kunnen want het is je werk en zeker zo bepalend als je leerlingen.

Weinigen hebben officieel een mandaat om hun collega's te coachen. Het is ook niet de bedoeling om dit te lanceren, het is wel een droom dat dit er ooit komt. Je zoekt samen met de andere cursisten naar wegen hoe je met collega’s coachend in gesprek en aan het werk kan gaan.

Programma

Dag 1 en 2

Je vertrekt van het beeld dat de collega om coaching vraagt (eerder collegiale consultatie), waarbij anderen signaleren dat je collega misschien coaching nodig heeft of dat je zelf vaststelt dat een collega met bepaalde bekommernissen zit waarop jij hem/haar zou kunnen coachen.

Je staat stil bij belangrijke coachingsvaardigheden en traint in vier dagdelen het explorerend liften, waarderend versterken, betrokken confronteren en verbindend adviseren; je bekijkt en bespreekt het uitgebreide 'uimodel' en leert, uitgaande van het groeiIKhulp-model, wat de verschillende stappen in het coachingsproces kunnen zijn.

Dag 3: intervisie

Dit intervisiemoment biedt je de mogelijkheid om eigen praktijkervaringen met het coachend werken vanuit het “groeiIKhulp-model” uit te wisselen en te plaatsen binnen de gekende kaders. Je leert weerstand herkennen en hanteren en versterkt belangrijke coachingsvaardigheden via gerichte oefening.

De verschillende dagdelen worden interactief opgebouwd (met diverse werkvormen) en de inbreng van de deelnemers - waarbij uiterste discretie verzekerd wordt - is van het grootste belang om tot voldoende leereffecten te komen.

Doelstellingen

De nascholing is geslaagd als je aan het einde meer zicht hebt gekregen op je coachingsmogelijkheden naar collega’s toe en enkele coachingsvaardigheden bewuster kan hanteren.

Na het volgen van de nascholing:

  • voer je een coachend gesprek vanuit de aangewezen coachattitudes (veiligheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijwilligheid);
  • coach je gerichter vanuit het “groeiIKhulp-model”;
  • pas je je coachingsvaardigheden explorerend liften, waarderend versterken, betrokken confronteren en verbindend adviseren bewuster toe;
  • ga je als coach constructiever om met weerstand.

Doelgroep

Alle mensen uit het (buitengewoon) basis- en secundair onderwijs die zin hebben om collega's te helpen met coachen. Het is niet uitsluitend bedoeld voor middenkaders, hoewel zij zeker met deze 'opdracht' te maken hebben. Mensen uit het volwassenenonderwijs kunnen ook aansluiten.

Begeleiding

Wim De Breucker, klinisch psycholoog – seksuoloog, nascholer, ruime ervaring in coaching. (WEB, Begeleidings- en Vormingscentrum).

Praktisch

Deze cursus loopt over 3 dagen.

Cursuscode: 24/OND/019A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 369 EUR.
Inlichtingen bij: Karolien Geukens, 03 265 90 60, karolien.geukens@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 12 november 2024 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)
donderdag 5 december 2024 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)
maandag 27 januari 2025 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)
Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen