Zoek een nascholing
Je bent hier: Buitengewoon secundair onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Onderwijswetgeving en administratie   Coachen van wie wél en wie niet gecoacht wil worden – een praktijkopleiding voor leidinggevenden

Coachen van wie wél en wie niet gecoacht wil worden – een praktijkopleiding voor leidinggevenden

Heb jij ook vaak het gevoel dat jouw gesprekken met collega’s niet het gewenste effect hebben? Dat je bv. veel te snel doorschiet in het adviseren en beleren, of dat je je laat overrompelen door hun klachten en verzuchtingen? En ken je ze: de collega’s die bij elke aankomende verandering bevriezen of meteen in het verzet gaan, die een muur om zich heen bouwen en begeleiding of coaching weigeren?
Wil je weten hoe je samen met een of meerdere collega’s een complexe casus of situatie kunt ontrafelen en tot een slim plan van aanpak kan komen waar iedereen kan achter staan?  Dan biedt deze driedaagse vorming jou een flinke dosis inspirerende theoretische inzichten, voorbeelden en praktische oefeningen om jouw coachende vaardigheden te professionaliseren.

Programma

Dag 1 zoomt in een eerste deel in op wat coachen in jouw onderwijscontext betekent. Wie vraagt om coaching (en wie niet)? Wie neemt, al dan niet met een mandaat, een coachende rol op zich en hoe wordt dit georganiseerd? Welke thema’s vragen om coaching in jouw school? Hoe pak je die thema’s nu aan en wat ervaar je als obstakels? We reiken jou handvatten aan om hierin een stand van zaken op te maken en jouw leernoden helder te krijgen. Door de kennisdeling met medecursisten krijg je de kans om van andere scholen leren. In een tweede deel zoomen we in op de kwaliteit van coaching: wat is goede coaching, wat maakt coaching effectief (en waarom)?  Wat is de noodzakelijke grondhouding van de coach, welke interventies onderneemt een goede coach, vanuit welk mensbeeld en welke waarden?

In dag 2 komt de bespreking van de competenties van de coach op kruissnelheid. Onder de titel ‘Tien om te zien’ illustreren we waaraan je een competente coach kan herkennen in een-op-eengesprekken of in teamverband. We geven voorbeelden, motiveren waarom dit alles zo belangrijk is en nodigen jullie uit om (begeleid) te oefenen in een aantal competenties. Met een set van praktische tips ga je vervolgens oefenen in jouw eigen praktijk.

Dag 3 verdiept de thema’s uit dag 2 die, na oefening in de praktijk, om aandacht vragen. Waar loop je tegenaan? Wat ervaar je nog als lastig? Wat gaat juist goed? We zoomen in dag 3 ook in op coaching van wie niet gecoacht wil worden. Niet makkelijk maar wel haalbaar! Je verkent hoe je (ook de meer subtiele) vormen van weerstand tegen coaching op verandering kan herkennen, en vooral wat de achterliggende oorzaken kunnen zijn. Je leert hoe je eigen houding de weerstand kan breken of, integendeel, juist kan versterken. Doel is om te onderzoeken hoe je desondanks alle weerstand toch tot een zekere ‘leerstand’ kan komen. 

Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar coachen naar inclusief onderwijs toe, een ideaal waar in sommige scholen veel weerstand tegen bestaat en waar goede coaching toch enig perspectief kan bieden. Je wisselt ook hierover ervaringen en goede praktijken uit.

Doelstellingen

Na deze driedaagse vorming:

  • heb je een helder zicht op waar, hoe en door wie coaching in jouw school plaatsvindt, waar nog leerkansen liggen en wat je van andere scholen kan leren;
  • weet je waaraan je effectieve coaching bij jezelf en anderen kunt herkennen;
  • pas je een aantal kerncompetenties van goede coaching toe;
  • herken je de symptomen van weerstand tegen coaching en zie je in hoe je eigen gedrag de weerstand kan voorkomen, breken of juist versterken;
  • weet je hoe je ten allen tijde empathisch kan luisteren en reageren, ook wanneer je zelf veel stress ervaart.

Doelgroep

Directies, adjunct-directies, (zorg)coördinatoren, medewerkers van het ondersteuningsnetwerk, andere onderwijsprofessionals (alle niveaus) al dan niet met een mandaat voor coaching.
Geen voorkennis vereist. Wees wel bereid om (korte) rollenspellen uit te voeren waarbij je hetzij de rol van coach, coachee of observator opneemt.

 

Begeleiding

Heidi Lagast heeft veel jaren ervaring als lector in communicatie en coaching en als supervisor voor de banaba’s Zorgverbreding en remediërend leren / Buitengewoon onderwijs aan de Karel de Grote Hogeschool. Ze volgde zelf diverse opleidingen in coaching. Vanuit een fascinatie voor de narratieve benadering, deep democracy, de systeemtheorie én het Socratisch coachen, toetst zij de theoretische kaders rond coaching voortdurend af aan de échte verhalen uit het (inclusief) onderwijs. 

 

Praktisch

Deze cursus loopt over 3 dagen.

Cursuscode: 22/DR/240A

Cursusmateriaal en lunches inbegrepen


Jouw bijdrage: 369 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Om de vorming zo goed mogelijk af te stemmen op het doelpubliek krijgen deelnemers een week op voorhand enkele vragen voorgelegd.

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 17 maart 2023 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)
donderdag 4 mei 2023 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
vrijdag 26 mei 2023 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen