Zoek een nascholing
Je bent hier:   Conflicten en pesten, complexe thema’s, ingrijpende gebeurtenissen aanpakken met een herstelcirkel

Conflicten en pesten, complexe thema’s, ingrijpende gebeurtenissen aanpakken met een herstelcirkel

Vechtpartijen, diefstal, pesterijen, een storende klas (groep) geeft motivatieverlies en gevoelens van onveiligheid, wrevel, zowel bij leerkrachten als leerlingen als ouders

Vluchtelingenproblematiek, terroristische aanslagen, leegspuiten van een brandblusser in de klas,  aanwezigheid van een mes op school….. ideale gelegenheden om te luisteren naar onze leerlingen, om van fouten leermomenten te maken voor alle leerlingen (en leraren).

Als we te snel reageren op de symptomen en onze reactie hierop faalt zal de wrevel en onveiligheid in de groep enkel gaan stijgen en zal het onaangepaste gedrag zeker niet stoppen. Ouders worden te snel gealarmeerd, leerlingen geschorst of heel de klas gestraft. 

In een bestraffende benadering van (klas)problemen, verliezen we echter de gelegenheid voor jongeren om 
- verantwoordelijkheid op te nemen voor elkaar, 
- waakzaamheid te ontwikkelen voor het gedrag dat  schade kan aanrichten aan de onderlinge relaties, 
- hen te helpen begrijpen wat hun plichten zijn tegenover hun leerkrachten en klasgenoten 
- hen te laten deelnemen aan een democratisch proces om de groepssfeer te herstellen.

Introductie van de herstelgerichte (klas)herstelcirkel is een uitdaging zowel voor leerkracht als leerling. 
Als deze herstelgerichte aanpak een gewoonte wordt, realiseren leerkrachten en leerlingen door hun ervaringen dat:

- (klas)herstelcirkels een eerlijk proces geven.
- Wraak en vergelding van de overtreders zeldzaam zijn.
- Overtreders meer geneigd zijn hun daad toe te geven als ze weten dat er hier niet zal gestraft worden.
- De leerkrachten voelen zich meer tevreden als ze hun leerlingen zien als verantwoordelijke mensen, dan slecht functionerende desperado's.
- Leerlingen tonen verantwoordelijkheid en probleemoplossende vaardigheden als ze hiervoor een toepasbaar forum krijgen.

Leerlingen die deelnemen aan een (klas)herstelcirkel vrezen minder voor straf, zijn meer bereid hun verhaal te doen, het is ook veiliger, vooral voor slachtoffers.

Via herstelcirkels die verlopen in een strikte structuur, met het gebruik van herstelgerichte taal, de leraar in de rol van moderator leren leerlingen (en leraren) luisteren, respect tonen voor elkaar mening, verdraagzaamheid en eigenaarschap opnemen. Een ideale methodiek om even stil te staan, participatie van de leerlingen in de regelgeving van de school.

Programma

Oefenen van herstelcirkels bij incident of conflict in kleine en grote groepen:
-           tussen twee of meer leerlingen, leerling-leerkracht;
-           in de klas met duidelijke overtreders en slachtoffers;
-           in de  klas die niet functioneert, storend gedrag, pesterijen;
-           in de klas waar de relatie tussen leerkracht en leerlingen niet goed zit;
-           in het team waar de groepsgeest zoek is;
-           hoe praten over een ingrijpende gebeurtenis, complexe thema’s en gebeurtenissen op school.

Doelstellingen

Na het volgen van de cursus kunnen de deelnemers herstelgesprekken voeren bij conflicten tussen:
-           2 (of meer) leerlingen;
-           leerling en leerkracht;
-           (klas)groepen;
-           pestsituaties in een groep;
-           gebruiken van herstelgerichte taal om te praten over complexe situaties, ingrijpende gebeurtenissen.

Doelgroep

Voor leerkrachten, leerlingbegeleiders, opvoeders en directies die de tweedaagse cursus 'Een herstelgerichte benadering van probleemgedrag geeft groeikansen aan de leerling, leraar, klas en school' hebben gevolgd.

Begeleiding

Maria Beerten, voormalig PrOS-medewerker CGG de Pont Mechelen, moderator 'Hergo op school', trainer International Institute Restorative Practices.

Praktisch

Cursuscode: 17/SEB/006A

Beperkt aantal deelnemers. Dranken en syllabus inbegrepen.
Optie: warme maaltijd in het studentenrestaurant: 10,10 euro.
Eigen lunchpakket mogelijk.


Jouw bijdrage: 95 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Voor leerkrachten, leerlingbegeleiders, opvoeders en directies die de tweedaagse cursus 'Een herstelgerichte benadering van probleemgedrag geeft groeikansen aan de leerling, leraar, klas en school' hebben gevolgd.

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 8 mei 2018 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Het Brantijser, St.-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerpen


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen