Zoek een nascholing
Je bent hier: Volwassenenonderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Reflectie   Crash course voor startende leraren zonder pedagogisch bekwaamheidsbewijs in het secundair onderwijs

Crash course voor startende leraren zonder pedagogisch bekwaamheidsbewijs in het secundair onderwijs

KdG, AP en UAntwerpen van de AUHA (Associatie Universiteiten & Hogescholen Antwerpen) en de Stad Antwerpen slaan de handen in elkaar om startende leerkrachten zonder pedagogisch bewijs te helpen in hun eerste stappen in het onderwijs. Meer nog: de Stad Antwerpen wil zij-instromers maximaal de kans geven om aan deze crash course deel te nemen door een financiële tegemoetkoming in de deelnameprijs (voorwaarden: zie praktisch).

         

Tijdens dit ondersteuningstraject ga je dieper in op thema’s waar je als leraar elke dag mee te maken krijgt. Je krijgt noodzakelijke kaders mee die je onderwijsaanpak ondersteunen en praktische richtlijnen inzake o.a. klasmanagement en didactiek zodat je versterkt naar je klas terugkeert.

Programma

Tijdens de eerste dag ligt de focus op de verschillende elementen die aan bod komen bij het voorbereiden van een les: beginsituatie, doelstellingen bepalen op basis van de eindtermen en/of het leerplan, evaluatie en feedback. Je leert didactische werkvormen kennen en hoe je je klasmanagement daarop kan afstemmen.

Dag twee verken je de diversiteit in je klasgroep(en). Je krijgt handvaten die het leren van alle leerlingen ondersteunen: input rond taalontwikkeling, leerbehoeften en de leefwereld van je leerlingen. Je bespreekt realistische casussen en koppelt je klasmanagement hier aan. Je bekijkt het effect van lichaamstaal, beweging in de klas, humor, straffen en belonen, enz. Je ervaart hoe je verbinding maakt met je klasgroep als voorwaarde om tot leren te komen.

Op de derde dag reflecteren we over de invloed van de eigen kijk op onderwijs, je onderwijservaring, je waarden en normen op je klasaanpak en de impact hiervan op jouw persoon. Startend vanuit concrete succeservaringen zoeken we naar ‘het waarom’ van het succes en hoe je dit verder kan versterken. Je bespreekt de uitdagingen waar je tegenaan loopt. Je brengt je groeiende netwerk in kaart en bekijkt wie jou welke ondersteuning kan bieden bij het groeien in jouw job. Je bekijkt wanneer en hoe je jouw educatief diploma kan behalen.

Gedurende dit traject ervaar je verschillende werkvormen waardoor ook de aanpak van deze cursus inspirerend kan zijn voor een mogelijke onderwijspraktijk.

Doelstellingen

Lessen voorbereiden:

  • Je bepaalt doelgericht welke leerinhouden je aan bod brengt.
  • Je werkt een onderwijsaanpak uit die aansluit bij de geselecteerde doelen.
  • Je werkt een onderwijsaanpak uit die aansluit bij de diversiteit van de doelgroep.
  • Je past een onderwijsaanpak (werkvormen, lesmateriaal, klasschikking…) toe die leereffect creëert.

Omgaan met kinderen en jongeren:

  • Je zet bewust in op een positief contact maken met de klasgroep.
  • Je bepaalt concrete klasmanagementsacties om structuur en duidelijkheid te bieden.
  • Je past een onderwijsaanpak toe die inspeelt op groepsvorming.

Zelfreflectie:

  • Je benoemt het effect van jouw persoonlijkheid, eigenheid en sterktes tijdens het lesgeven.
  • Je benoemt groeigericht concrete uitdagingen op het vlak van lesgeven.

Doelgroep

Startende leraren zonder pedagogische vooropleiding uit het secundair en volwassenenonderwijs

Begeleiding

An Leroy is pedagoog en werkt als stagebegeleider en lerarenopleider in de opleiding secundair onderwijs van Karel de Grote Hogeschool. Ze heeft expertise in de thema’s klasmanagement, coaching, groepsdynamica, gesprekken met ouders en evaluatie. Sinds dit schooljaar werkt ze ook als zorgleerkracht in een tweede leerjaar. 

Jan Schoenmakers heeft ruim tien jaar ervaring in het secundair en hoger onderwijs als leraar en lector PAV en geschiedenis. De laatste twee jaar is hij opleidingshoofd van de verkorte lerarenopleiding binnen AP Hogeschool. Hij voert doctoraal onderzoek uit naar vakdidactiek PAV, waarin onder meer het overbrengen van attitudinale en emotionele competenties bij leerlingen in de arbeidsmarktgerichte finaliteit centraal staan.

Els Tanghe heeft jarenlange onderwijservaring als leraar (theorie-, praktijkvakken en stagebegeleiding) in verschillende studierichtingen in de gezondheidszorg, coördinator en mentor-coach. Actueel is zij lerarenopleider in de Educatieve Masteropleiding van de Universiteit Antwerpen met een focus op algemene didactiek, vakdidactiek gezondheidswetenschappen en schoolbeleid.

Praktisch

Deze cursus loopt over 3 dagen.

Cursuscode: 24/STA/001A

De stad Antwerpen voorziet een financiële ondersteuning in de inschrijvingskost. Deze tegemoetkoming (100 euro per deelnemer) wordt integraal uitbetaald aan het schoolbestuur van je school. Ben je als zij-instromer gestart bij een school in de stad Antwerpen (inclusief de districten), zet dan volgende code in het opmerkingenveld bij je inschrijving: ANT-001. Wij nemen dan achterliggend contact op met je instelling.

Lunch en cursusmateriaal inbegrepen, inclusief handboek 'Algemene didactiek'. Acco. Schelfhout, W., Tanghe, E., Meeus, W. (2021). Winkelwaarde 30,90 €.


Jouw bijdrage: 220 EUR.
Inlichtingen bij: Karolien Geukens, 03 265 90 60, karolien.geukens@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Laptop (eventueel met lader), eigen leerplan meebrengen

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 3 oktober 2024 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)
woensdag 23 oktober 2024 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
vrijdag 15 november 2024 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen