Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Kleuteronderwijs / Directie   De beste start – Taalontwikkeling en het stille kind (herhaling 1)

De beste start – Taalontwikkeling en het stille kind (herhaling 1)

Niets lijkt zo vanzelfsprekend als de manier waarop lachende en huilende baby’s uitgroeien tot sprekende kinderen. Taalontwikkeling is nochtans het resultaat van vele factoren die op een ingewikkelde manier op elkaar inspelen. De taalontwikkeling is vooral afhankelijk van het totale groeiproces dat kinderen doormaken. En omgekeerd speelt de taal ook een belangrijke rol in de verdere totale ontwikkeling. Spreken, denken, de wereld verkennen, fantaseren en zich sociaal gedragen beïnvloeden elkaar voortdurend.

In drie los van elkaar te volgen cursussen ‘De beste start’ bekijken we hoe we de taalontwikkeling van peuters en kleuters optimaal kunnen stimuleren, via de dagelijkse activiteiten en interacties in de klas. Deze cursussen kunnen apart gevolgd worden, of samen als een volledig traject. Indien je het volledige traject volgt, dan krijg je 25 euro korting op de totaalkost.

Programma

Wat doe je met een kind dat helemaal niet spreekt en zich in stilte hult? In sommige gevallen stoten kleuters onbegrijpelijke klanken uit, soms maken ze zelfs helemaal geen geluid en lijkt het of ze geen stem hebben. Dan maken we ons zorgen over het welbevinden en de normale ontwikkeling van het kind. Helemaal onbegrijpelijk wordt het als blijkt dat het kind thuis wel volop praat. Vanaf wanneer is selectief mutisme een probleem? Hoe win je het vertrouwen van de zwijgzame kleuter? En welke activiteiten en aanpakken zijn het meest aangewezen?

Doelstellingen

De deelnemers:

  • hebben een dieper inzicht gekregen in de aspecten die een rol kunnen spelen als bij een kindje de taal zich vertraagd of ongewenst ontwikkelt;
  • kunnen het eigen taalaanbod, de taalrijke klasomgeving en de (muzische) activiteiten aanpassen aan de taalbehoeften van verschillende kinderen in de stille fase (extreem verlegen kinderen, kinderen met spreekangst, kinderen met selectief mutisme en zwijgende kinderen).

Doelgroep

Kleuterleidsters, zorgcoördinatoren, kinderverzorgsters in de kleuterklas, directies, docenten KO. In de praktijkvoorbeelden kijken we naar de jongste kinderen (peuters en 1K), naar meertalige kleuters en naar oudere kleuters die een taalontwikkelingsachterstand hebben opgelopen.

Begeleiding

Jella Di Perna was lerares Nederlands-Engels, lector taalvaardigheid aan de PXL Hogeschool en Artevelde-hogeschool, vorser vakdidactiek en assistent Nederlands aan de UA en de UGent, nascholer talenbeleid, pedagogisch begeleider, taalcoach en schooldirecteur. Ze heeft vooral expertise opgebouwd rond taalontwikkeling, taalvaardigheidsbevordering en talenbeleid in het kleuter- en basis, secundair en hoger onderwijs. Ze is ook zaak-voerder van De Lettermens.

Praktisch

Cursuscode: 19/KLE/044B

Beperkt aantal deelnemers.

Syllabus en dranken inbegrepen.

Meer informatie over de andere nascholingen ‘De beste start’:
'Taalverwerving en meertaligheid bij het jonge kind'
http://www.uacno.be/19KLE043B (op 11/02/2020)

'Taalontwikkeling in de muzische vakken'
http://www.uacno.be/19KLE045B  (op 19/03/2020)

 


Jouw bijdrage: 65 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 4 maart 2020 09:30u 12:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen