Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Wiskunde - Wetenschappen - STEM / Chemie   De essentie van kwantummechanica voor leraren én leerlingen s.o.

De essentie van kwantummechanica voor leraren én leerlingen s.o.

Fysica is doorgedrongen tot het niveau van het hele kleine met zijn kwantummechanische wetmatigheden waarbij we in verschillende omstandigheden verschillende modellen voor dezelfde werkelijkheid moeten hanteren.

Kwantummechanica begrijpelijk uitleggen is een hele uitdaging waarbij we de basisinzichten op een zodanige manier moeten overdragen dat correcte conceptvorming mogelijk is. Dit vraagt professionaliteit van de leerkracht.

Deze nascholing laat de essentiële beginselen van de kwantummechanica naadloos aansluiten bij de leerstof fysica 6de jaar. Deze nascholing biedt jou als leerkracht daarvoor ondersteunend, lesklaar materiaal.

Programma

  • Aan de hand van de uitgeteste didactische aanpak voor leerlingen, ondersteund door een leerlingencursus en extra lesmateriaal voor de leerkracht, overlopen we hoe leerlingen een eenvoudige conceptuele introductie in kwantummechanica kunnen krijgen met aandacht voor de wetenschappelijke methode die tot paradigmaverandering leidde. Integratie van lessen uit het themagebied ‘trillingen en golven’ en uit de module ‘kwantummechanica’ leidt tot meer inzicht en tijdswinst.
  • Voor de leerkracht wordt duidelijk wat de essentiële inzichten zijn en hoe die naar leerlingen over te brengen zijn. De leerkracht verhoogt ook verder zijn up-to-date achtergrondkennis.
  • Hedendaagse kwantummechanische toepassingen komen op een, ook voor leerlingen, begrijpbare manier aan bod.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • zijn in staat om, gebruik makend van het ter beschikking gestelde lesmateriaal, hun leerlingen te introduceren in de fascinerende wereld van de kwantummechanica;
  • versterken hun inzichten over de theorie en verwerven informatie over hedendaagse toepassingen, steeds op een ook voor leerlingen begrijpbare manier voorgesteld;
  • verhogen hun competentie i.v.m. het werken aan hedendaagse wetenschappelijke geletterdheid, zelfs los van het feit of zij de module kwantummechanica uit de leerplannen al dan niet expliciet behandelen.

Doelgroep

Leerkrachten fysica 3de graad aso.

Deelnemers moeten op voorhand hun kennis over het foto-elektrisch effect opfrissen, tijdens de nascholing wordt daar gebruik van gemaakt. Ook het leerstofgebied ‘trillingen en golven’ wordt als goed gekend beschouwd.

Begeleiding

Rita Van Peteghem, nascholer fysica Centrum Nascholing Onderwijs.

Praktisch

Cursuscode: 21/FYS/035A


Jouw bijdrage: 66 EUR.
Inlichtingen bij: Clara Wouters, 03 265 17 03, Clara.Wouters@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 13 oktober 2021 13:30u 17:00u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen