Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Socio-emotionele begeleiding   De klassenraad gecoacht!

De klassenraad gecoacht!

Als directeur of coördinator sleutelen aan de klassenraad

Klassenraden in het s.o. zijn een belangrijk instrument voor het sturen en opvolgen van zowel het individuele groeiproces van een leerling als van het dynamisch proces van een groep/klas. Vaak verlopen klassenraden echter inefficiënt met als gevolg dat er weinig of niets concreet uit resulteert.

Het is geen evidentie om binnen een beperkt tijdsbestek een klassenraad te begeleiden. Een bespreking houden over leerlingen waar leerkrachten met tevredenheid op terugkijken en waar leerlingen achteraf ook zinvolle feedback over ontvangen, is vaak een moeilijke oefening. Hoe kan je een klassenraad als een efficiënt werkinstrument gebruiken binnen een leerkrachtenteam en als klassenleerkracht?

Programma

Klassenraden liggen op dezelfde lijn van klasmanagement, functioneel becommentariëren van rapporten en het organiseren van oudercontacten. Wat er op een klassenraad meegedeeld en besproken wordt, zou bijzonder ondersteunend kunnen zijn in dit brede kader. De docente behandelt dit thema dan ook vanuit dit brede oogpunt.

Verschillende aspecten die ondersteunend kunnen zijn, komen aan bod:

 • doelstellingen, soorten, timing… van een klassenraad;
 • het vergadertechnische aspect zoals het leiden van een klassenraad, de rolverdeling, de opbouw, de voorbereiding, volgorde van bespreking, afspraken, opvolging, notuleren….
 • communicatieve vaardigheden:
  • technieken van vraagstelling;
  • afwegen van interpretaties versus feiten;
  • omgaan met roepers en zwijgers;
  • iedereen bij de les houden en vermijden dat er onder elkaar gepraat wordt, dat er teveel anekdotes verteld worden of dat er wordt afgedwaald van de kern van de bespreking.
 • het gebruik van didactisch materiaal;
 • voorbeelden van formulieren voor voorbereiding, besprekingen, notities, dossiers.

Werkvorm
Per onderdeel geeft de trainer een aantal concrete en realistische suggesties. De bedoeling is dat de cursisten verder ook ideeën uitwisselen vanuit eigen meegebracht materiaal.
Voor de communicatieve vaardigheden vertrekken we vanuit vragen van de cursisten. Groepswerk is hierbij zeker een mogelijkheid. Korte oefeningen op moeilijke gespreksvaardigheden komen eveneens aan bod.

Doelstellingen

De deelnemers:

 • krijgen een duidelijker zicht op het begrip ‘klassenraad’;
 • krijgen inzicht in hoe je een klassenraad concreter, doelgerichter en met meer structuur kan begeleiden;
 • worden communicatief beter ‘gewapend’ om efficiëntie te bewaren;
 • krijgen een aanzet om met het aangeboden materiaal te experimenteren en het aan te passen aan de eigen schoolcultuur.

Doelgroep

(Klassen)leerkrachten, directies, TA’s, leerlingenbegeleiders en coördinatoren uit het secundair onderwijs.

Deze cursus haakt niet helemaal in op de noden en behoeften van het BUSO, gezien zij een andere vorm van klassenraden voeren.

Begeleiding

Marit Goossens, communicatiedeskundige en organisatiecoach (Gosky).

Praktisch

Cursuscode: 24/DR/005A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Materiaal dat je gebruikt voor klassenraden (zowel papierversie als digitaal op USB-stick).

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 9 december 2024 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen