Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Kleuteronderwijs / Directie   De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en het effect op hun gedrag

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en het effect op hun gedrag

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de titel 'Ontneemt een diagnose de groeikansen van kinderen'.

Kinderen ontwikkelen zich zeer snel in hun eerste levensjaren. De meeste kinderen nemen dezelfde stappen op ongeveer dezelfde leeftijd. Net daarom hebben we wel een algemeen beeld van die ontwikkeling. Toch gebeurt het vaak dat kinderen een ander tempo volgen of dat ze op een bepaald trapje blijven hangen. Ons algemeen beeld laat ons dan wat in de steek. Kennis hebben van de sociaal-emotionele ontwikkeling maakt dat we beter kunnen stilstaan bij wat een kind dan nodig heeft om te groeien

Aan de hand van beeldmateriaal en eigen ervaring construeren we een ontwikkelingsoverzicht dat we aftoetsen aan een algemeen kader. Op basis van dit ontwikkelingsoverzicht formuleren we adviezen over aanpak bij verschillende emotionele leeftijden van kinderen. Op het einde van de dag wordt er tijd voorzien om concrete voorbeelden te bespreken.

Programma

In het eerste uur staan we stil bij de betekenis van diagnoses van ontwikkelingsstoornissen waar we vaak mee te maken krijgen in de klas. We overlopen verschillende diagnoses maar staan ook stil bij de manier waarop diagnoses gegeven worden. We bekijken de impact hiervan in de klassituatie.
Daarna herbekijken we de verschillende diagnoses in het licht van de ontwikkeling van kinderen. We staan stil bij de impact van emotionele ontwikkelingsleeftijd van kinderen.

Aan de hand van beeldmateriaal en eigen ervaring construeren we een ontwikkelingsoverzicht dat we aftoetsen aan een algemeen kader. Op basis van dit ontwikkelingsoverzicht formuleren we adviezen over aanpak bij verschillende emotionele leeftijden van kinderen.

Op het einde van de dag wordt er tijd voorzien om concrete voorbeelden te bespreken.

Doelstellingen

Leerkrachten kunnen op basis van herkenning van de emotionele leeftijd van kinderen:

  • zich inleven in de leefwereld van deze kinderen;
  • hun aanpak hierop afstemmen.

Doelgroep

Leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies uit het kleuter- en lager onderwijs. De inhoud van de vorming is toepasbaar zowel in het gewoon als buitengewoon onderwijs.

Begeleiding

Inneke Thyssen, kinderpsychologe, werkte mee aan de ontwikkeling van 'stop4-7', een project voor kinderen met gedragsproblemen. Daarna werkte zij in een kinderpsychiatrisch centrum met lagere school kinderen. Nu werkt zij als kinderpsychologe in een privé-praktijk voor kinderen tussen 0 en 12 jaar.

Praktisch

Cursuscode: 19/BAS/021A

Beperkt aantal deelnemers.
Syllabus, dranken en lunch (soep en broodjesmaaltijd) inbegrepen.


Jouw bijdrage: 126 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 12 maart 2020 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen