Zoek een nascholing
Je bent hier: Buitengewoon basisonderwijs / Didactiek / Klasmanagement   Diverse activerende werkvormen voor een heterogene klasgroep - lesdag 3 als live online nascholing

Diverse activerende werkvormen voor een heterogene klasgroep - lesdag 3 als live online nascholing

In elke klas is er diversiteit aanwezig. Dit biedt absoluut een meerwaarde. Om dit tot zijn recht te laten komen en alle leerlingen optimaal te stimuleren in hun ontwikkeling is het belangrijk om de lesaanpak hierop af te stemmen.

Programma

Dag 1: werkvormen

In deze sessie komt een variatie aan werkvormen aan bod, inzetbaar voor verschillende leerinhouden en verschillende doelgroepen.

Door de werkvormen zelf te ervaren, kunnen de deelnemers de meerwaarde voor de eigen concrete lespraktijk benoemen. We linken de aanpak van de werkvormen eveneens aan actuele kaders/onderzoeken, onder andere op het vlak van activerend onderwijs, coöperatief leren en binnenklasdifferentiatie.

Daarnaast staan we stil bij concrete toepassingen in de klaspraktijk, mogelijke varianten … zodat de deelnemers – bij wijze van spreken – de dag nadien concreet aan de slag kunnen gaan met deze input. De interactie en samenwerking zorgt voor veel extra input en inspiratie.

Alle werkvormen zijn toepasbaar op verschillende leerinhouden. Daarnaast zijn ze niet al te complex op het vlak van materiaal, klasschikking ...

Dag 2: ICT-tools

Gedurende de tweede nascholingsdag blikken we eerst terug op de concrete acties en ervaringen na de eerste dag.

Vervolgens komt een variatie aan ICT-tools aan bod, inzetbaar voor verschillende leerinhouden. De doelen en aanpak is gelijklopend met deze van de eerste nascholingsdag, met toevoeging van devices zoals laptops, smartphones en tablets.

Dag 3: terugkomsessie

Tijdens deze laatste halve dag starten we met een terugblik. Daarnaast staat het delen van eigen praktijktoepassingen centraal, aangevuld met extra input op het vlak van werkvormen en tools. Ook bekijken we wat contextuele factoren zijn die tegemoet komen aan of uitdagingen vormen op het vlak van binnenklasdifferentiatie in een eigen klaspraktijk.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • kunnen concrete activerende (ICT-)werkvormen benoemen om in functie van de diversiteit bij de eigen klasgroep in de eigen klaspraktijk in te zetten;
  • kunnen concrete activerende (ICT-)werkvormen uitwerken voor de eigen klaspraktijk, rekening houden met de specifieke context, doelgroep …;
  • kunnen hun ervaringen delen met collega’s en hen op die manier inspireren.

Doelgroep

Leerkrachten lager onderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon onderwijs en volwassenenonderwijs.

Begeleiding

Els Tanghe heeft jarenlange leservaring (zowel theorie-, praktijkvakken als stagebegeleiding) in verschillende zorggerelateerde opleidingen. Zij nam als mentor de zorg voor startende collega’s op zich en was coördinator bij de Specifieke Lerarenopleiding (CVO) in Mechelen. Momenteel is zij aan de slag binnen de Educatieve Master van de Universiteit Antwerpen als lerarenopleider en als inhoudelijk verantwoordelijke bij CNO.

Praktisch

Deze cursus loopt over 3 dagen.

Cursuscode: 20/OND/090A

Lesdag 3 van deze nascholing vindt plaats via live online afstandsonderwijs.


Jouw bijdrage: 292 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Een (opgeladen) laptop voor het deel omtrent ICT-tools, dus enkel op lesdag 2 (dinsdag 4 mei 2021).

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 23 april 2021 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, Flex 2 (tweede verdieping)
dinsdag 4 mei 2021 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 001.A (gelijkvloers)
woensdag 19 mei 2021 09:00u 12:00u via afstandsonderwijs (Blackboard Collaborate)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen