Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Directie   Duurzaam ICT-gebruik vraagt om een proactief ICT-beleid - tweede lesdag als live online nascholing

Duurzaam ICT-gebruik vraagt om een proactief ICT-beleid - tweede lesdag als live online nascholing

Door de Coronacrisis word je mogelijk weer met de neus op de feiten gedrukt: je vindt ICT belangrijk en je gebruikt het wel, maar een echte lijn zit daar (nog niet) in. De competenties van jouw team zijn mogelijk ook onvoldoende  om snelheid te maken in deze situatie en om de leerlingen ICT-vaardig te maken. Niet alleen op vlak van hardware maar ook vlak van applicaties en skills worden de hiaten nu mogelijk duidelijk. Een duurzaam ICT-beleidsplan kan absoluut een verschil maken. Tijd om dit aan te pakken dus!

Programma

  • Aan de hand van een voortaak geven we eerst inzicht in de groep deelnemers en hun context. We geven een overzicht van de gestelde verwachtingen in de voortaak en hoe we hierop zullen inspelen. We geven zicht op de doelstelling van de sessie(s).
  • Vervolgens gaan we even terug in de tijd om te kijken welke lessen we kunnen trekken uit het verleden. Om dan te komen tot de actuele stand van zaken: hoe ziet de huidige situatie eruit (onderzoeken, budgetten...)? We bepalen de beginsituatie van jouw school. (interactieve presentatie)
  • Een ICT-beleidsplan is steeds verankerd. We maken de vertaling van de schoolvisie naar het beleidsplan. Waarom is een ICT-beleidsplan nodig? Wat zijn prioriteiten? Goede praktijkvoorbeelden en valkuilen komen eveneens aan bod.
  • ICT gaat hand in hand met professionalisering. In dit luik komen de volgende thema’s aan bod: navormingsplan vs. ICT-beleidsplan, ICT-bekwaamheid van de leerkracht, duurzame kennisdeling, verduurzamen van professionalisering.
  • We maken een inventaris van onze eigen specifieke situatie op basis van wat we tot nu weten en hebben geleerd, zoals infrastructuur, gebruik, competenties... Daaraan koppelen we concrete acties.
  • Tot slot koppelen we terug naar het doel van de sessie. We formuleren vervolgstappen voor de terugkomsessie.

  • Terugkommoment: elke deelnemers vertelt aan de hand van een vooraf doorgestuurde kapstok de stand van zaken in het proces. Iedereen ontvangt feedback, er is ruimte voor vragen en de uitwisseling staat centraal in functie van de verdere uitrol van een effectief ICT-beleid. Extra aanvullende info komt op maat aan bod.

 

Doelstellingen

Na deze sessie zal je voldoende inspiratie en ‘goesting’ hebben om het ICT-beleid (opnieuw) onder de loep te nemen en indien nodig te actualiseren. Je krijgt concrete handvaten om je beginsituatie in kaart te brengen, de quick-wins te bepalen en om een kader te vormen voor een toekomstig duurzaam ICT-beleidsplan.

Doelgroep

Directies, beleidsondersteuners, ICT-coördinatoren en iedereen die betrokken is bij het gebruik van ICT op school. De insteek is erg beleidsmatig en dus minder gericht op praktisch ICT-gebruik in de klas. Voorkennis is niet nodig, wel verwachten we dat je de beginsituatie van jouw school voldoende correct kan inschatten en dat de bereidheid er is om ook effectief aan de ICT-beleidsplanning te werken.

Begeleiding

Stef Van Malderen, onderwijzer van opleiding (12 jaar klaspraktijk incl. ICT-coördinatie). Hij was 8 jaar directie van een middelgrote basisschool. Sinds 2008 is hij werkzaam bij uitgeverij Plantyn en is er verantwoordelijk voor basisonderwijs. Daarnaast is hij zelfstandig navormer-consultant. Actief voor o.a. VCOV: Ouders en internet, ICT-dag e.a.. Hij begeleidt ook individuele scholen en scholengroepen in het opzetten en/of bijsturen van hun ICT-beleid. Hij publiceerde het boek ‘ICT in het basisonderwijs’ bij Acco (2019) met een belangrijk hoofdstuk rond ICT-beleid. Hij was ook lid van de klankbordgroep van het MICTIVO-rapport van 2018.

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 20/BAS/059A

Beperkt aantal deelnemers.
Syllabus, drank en broodjeslunch (lesdag 1) inbegrepen.


Jouw bijdrage: 181 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Lesdag 1: een opgeladen laptop meebrengen.

Verwachte voorbereiding door deelnemer

En aantal dagen voor lesdag 1 ontvang je een vragenlijst die je dient in te vullen.

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 30 april 2021 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, Flex 3.2 (derde verdieping)
woensdag 26 mei 2021 09:00u 12:00u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen