Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Taal en cultuur / Nederlands voor nieuwkomers   Duurzaam taalbeleid vanuit een meertalig perspectief: hoe ziet dat eruit en hoe kom je daartoe?

Duurzaam taalbeleid vanuit een meertalig perspectief: hoe ziet dat eruit en hoe kom je daartoe?

In deze tweedaagse nascholing doorloop je de stappen om tot een duurzaam taalbeleid te komen of om het bestaande taalbeleid te actualiseren in het licht van duurzaamheid en een meertalig perspectief. Welke meertalige strategieën kunnen ingezet worden om de onderwijsdoelen te behalen? Hoe kan meertaligheid een hefboom zijn voor effectieve taalverwerving en taalontwikkeling?                

Programma

Tijdens de eerste dag exploreer je wat het meertalig perspectief juist betekent en zoom je in op visie, uitgangspunten en doelen. We doen dat met enkele vragen en aandachtspunten als leidraad.

 • Wat betekent het of je uitgaat van een meertalig of een eentalig perspectief?
 • Wat houdt een meertalige samenleving in, voor jou en voor het onderwijs dat je geeft?
 • Visie, uitgangspunten en doelen van een breed taalbeleid, maar we kijken ook verder dan enkel de taal. Wat houdt dit in voor kennis, studievaardigheden, leervoorwaarden, …?
 • Wat is een meertalig perspectief? Hoe zet je in op (taal)ontwikkeling?
 • Wat zijn de doelen en competenties?

Op dag twee brengen we de weg erheen en de praktische uitwerking in kaart en we doen dit aan de hand van volgende stappen.

 • De weg erheen
 • De relatie met het overkoepelende taalbeleid
 • Het betrekken van de hele school aan de hand van een praktijkvoorbeeld
 • Taalbeleid als vliegwiel voor onderwijsverandering en -verbetering
 • Aanpalende beleidsterreinen: wie betrek je erbij?
 • De resultaten of de praktische uitwerking: wat is het resultaat? (kenmerken van het opleidingsspecifieke taalbeleid)
 • Wat is er veranderd (in de lessen)? Welke verandering zien we bij de leerlingen/studenten? (effect) Wat zijn de ontwikkelpunten voor schooljaar 2024-2025?

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing:

 • weet je wat een meertalige samenleving betekent voor jou en voor jouw onderwijs;
 • kan je een verantwoorde keuze maken voor een taalbeleid vanuit een meertalig perspectief;
 • heb je zicht op de keuzes die de basis vormen voor een visie op taalbeleid vanuit een meertalig perspectief;
 • heb je zicht op de visie van een taalbeleid vanuit een meertalig perspectief;
 • kan je de methodisch/didactische uitgangspunten vertalen in doelen;
 • weet je hoe je binnen een school of opleiding tot een duurzaam school- of opleidingsspecifiek taalbeleid kan komen;
 • kan je de vertaalslag maken vanuit de visie, doelen en uitgangspunten naar de (onderwijs)praktijk;
 • kan je aangeven hoe je een les(aanpak) taalontwikkelend kan maken;
 • heb je kennis gemaakt met voorbeelden van maatregelen of interventies in het kader van taalbeleid vanuit een meertalig perspectief.

Doelgroep

Taalcoördinatoren, taalcoaches, taalbeleidsmedewerkers en taalleerkrachten in het secundair of volwassenenonderwijs die meertaligheid op een duurzame manier willen integreren het talenbeleid

Begeleiding

Na een loopbaan op het terrein van NT2 (NT2-docent en docent docentopleiding NT2) en taalbeleid (secundair en hoger onderwijs) begeleidt Wilma van der Westen nu als externe deskundige onderwijsinstellingen op het gebied van taalbeleid. Op dit moment is zij betrokken bij het meerjarige traject van vormgeving en implementatie van het ROC-brede taalbeleid van Rijn IJssel. Daarnaast is zij o.a. lid van de Commissie Staatsexamen NT2.

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 24/TAL/063A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 252 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 4 februari 2025 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)
dinsdag 29 april 2025 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen