Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Wiskunde - Wetenschappen - STEM / Natuurwetenschappen   Dyscalculie in de eerste graad van de B-stroom, hoe kunnen leerkrachten helpen? - live online nascholing

Dyscalculie in de eerste graad van de B-stroom, hoe kunnen leerkrachten helpen? - live online nascholing

Dyscalculie bestaat, zoveel is duidelijk. Natuurlijk wil je de betrokken leerlingen optimaal ondersteunen zonder het curriculum van je vak in het gedrang te brengen. Geen gemakkelijke taak, vooral omdat veel van de moeilijkheden ontstonden in de lagere school. In deze cursus tonen we hoe je dit, zo concreet mogelijk, kan aanpakken. Er is veel ruimte voor interactie, voor vragen en voor bespreking van specifieke situaties.

Programma

In een eerste deel bespreken we dyscalculie en de impact hiervan. Wat doet het met jongeren, welke keuzes worden er vaak op het niveau van de lagere school gemaakt, welke compensaties zijn courant en welke impact heeft dit op het zelfbeeld, de motivatie en de ontwikkeling van de jongere.

Vervolgens bekijken we concreet hoe je het gevorderd rekenen (breuken, decimale getallen, meetkunde, metend rekenen) nog met hen inzichtelijk kan doorwerken en hoe u het hoofdrekenen kan ondersteunen.

In een derde deel bekijken we hoe je met deze rekenzwakke kinderen naar de doelen van 1 B en het beroepsvoorbereidend jaar kan toewerken, welke methodieken, stappenplannen en onthoudkaarten zinvol zijn.

Tijdens de volledige nascholing is er ruimte voor het bespreken van concrete voorvallen uit jouw klaspraktijk.

Doelstellingen

Na deze nascholing hebben de deelnemers:

  • zicht op de impact van dyscalculie op het wiskundeonderwijs van de eerste graad van de B-stroom;
  • inzicht in de onderliggende moeilijkheden en beschikken ze over concrete tools om deze moeilijkheden aan te pakken;
  • voorbeelden van ondersteunende hulpkaarten die ze in functie van specifieke leerlingen kunnen aanpassen;
  • inzicht in hoe ze het gevorderd rekenen nog kunnen faciliteren en het wiskundig denken kunnen uitlokken.

Doelgroep

De nascholing wordt in eerste instantie ingericht voor leerkrachten eerste graad B-stroom maar is zeker ook zinvol voor leerkrachten zesde klas, leerkrachten OKAN-onderwijs en docenten in het tweedekansonderwijs. De besproken materie beperkt zich tot de doelen in de eerste graad van het beroepsonderwijs.

Ervaring in het beroepsonderwijs en/of met diverse vormen van rekenmoeilijkheden is zeker een meerwaarde maar geen vereiste.

Begeleiding

Hilde Heuninck studeerde in 1982 af als logopediste en probeert sindsdien intensief kinderen met leermoeilijkheden therapeutisch verder te helpen. Daarnaast is zij auteur van acht praktijkboeken, specifiek gericht op het remediëren van rekenmoeilijkheden. Ze ontwierp meerdere rekenspellen en materialen. Sinds 2000 verzorgt zij op regelmatige basis nascholingen en studiedagen.

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 20/WIS/038A

Deze nascholing was oorspronkelijk gepland op 18/09/20 en 29/09/20, maar kon toen niet plaatsvinden.

 


Jouw bijdrage: 242 EUR.
Inlichtingen bij: Peter Adriaenssens, 03 265 29 66, peter.adriaenssens@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Je mag vooraf een casus indienen.

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 2 maart 2021 09:30u 16:30u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)
vrijdag 26 maart 2021 09:30u 16:30u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen