Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Onderwijskunde / Evaluatie   Economie zonder vakgrenzen: projectwerk en onderzoekend leren - UITGESTELD NAAR EEN LATERE DATUM

Economie zonder vakgrenzen: projectwerk en onderzoekend leren - UITGESTELD NAAR EEN LATERE DATUM

In de nieuwe eindtermen krijgt onderzoekend leren een prominente plaats toebedeeld. Maar hoe zet je een onderzoeksproject op poten dat over de vakmuren heen kijkt? Waar zitten de valkuilen? In deze nascholing maak je kennis met twee vakoverschrijdende praktijkvoorbeelden waarbij telkens een economisch vak actief betrokken is, en krijg je de ruimte om naar je eigen school, studierichting en vak te vertalen. Begrippen als projectwerk, multidisciplinair onderwijs en onderzoekend leren staan hier centraal, of anders gezegd: economie zonder vakgrenzen.

Programma

Deel 1: Hoe zet je economie projectmatig in? - Soumaya El Allachi
Deze nascholing toont mogelijkheden om je leerstof voor het vak economie op een onderzoekende manier te onderwijzen aan je leerlingen. Je krijgt de kans om verschillende competenties aan te bieden en in te oefenen met je leerlingen met een duidelijke link naar de economie!

 • Wat is skillslab? Projectmatig werken op een secundaire school in de 2de graad doorstroom-/dubbele finaliteit, pijnpunten en groeikansen.
 • Stappenplan: welke aspecten komen aan bod in het projectmatig werken?
 • Hoe krijgt economie een plaats in het projectmatig werken?
 • Concreet voorbeeld wordt uitgewerkt voor economie.
 • Verschillende resultaten uit projecten van de voorbije jaren komen aan bod.
 • Hoe product en proces evalueren?

Deel 2: Multidisciplinair lesgeven: hoe begin je daaraan? - Yves Konings
Ooit een bankbediende gezien zonder ICT-skills? Of een architect die geen Engels of Frans spreekt? Het werkveld vindt het vanzelfsprekend dat haar werknemers van meerdere markten thuis zijn, maar toch vertrekken we in het onderwijs vrijwel altijd vanuit ons eigen vak. Nochtans is in het multidisciplinair onderwijs 1+1=3. Leerlingen krijgen een verdiepte vorming en de activerende werkvorm verhoogt hun motivatie in de klas.
Tijdens de nascholing maak je kennis met een praktijkvoorbeeld in de richting Secretariaat-Talen: hoe kwam het project tot stand? Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe verloopt de evaluatie? Hoe ervaren de leerlingen zelf deze aanpak? Nadien ga je zelf aan de slag om de mogelijkheden binnen jouw studierichting en leerplan te verkennen.

Doelstellingen

Tijdens en na deze nascholing:

 • richt je economische leerstof projectmatig in;
 • leg je de link met verschillende vaardigheden/competenties om een economisch thema aan te brengen;
 • zet je onderzoeksvaardigheden in de lessen economie in;
 • organiseer je ‘out of the box’ economische lessen.
 • krijg je inzicht in multidisciplinair onderwijs;
 • word je geïnspireerd aan de hand van een praktijkvoorbeeld;
 • maak je kennis met tools om projectmatig en vakoverschrijdend te werken;
 • ontdek je in je eigen leerplan mogelijkheden tot vakoverschrijdend en projectmatig werken.

Doelgroep

Leerkrachten economische vakken in de 2de graad en 3de graad doorstroom-/dubbele finaliteit, de aangereikte mogelijkheden zijn ook vertaalbaar naar de A-finaliteit/bso. Ook interessant voor directies, adjuncten of (GIP- en stage)coördinatoren die beleidsmatig projecten in hun school willen uitrollen, en voor al wie het traditionele lesgeven wil doorbreken door geïntegreerd, vakoverschrijdend en projectmatig aan de slag te gaan met multidisciplinair onderwijs als einddoel.

Begeleiding

Deel 1: Soumaya El Allachi is als coördinator verantwoordelijk om op haar secundaire school projecten te begeleiden en te ondersteunen, zowel wat de algemene organisatie als wat de projectteams betreft. Als leerkracht staat ze iedere dag voor de uitdaging om economie projectmatig in te zetten. 

Deel 2: Yves Konings werkt als leerkracht economische vakken in de Sint-Martinusscholen in Herk-de-Stad.
Hij coördineert ook het Erasmus-project (buitenlandse stage) van de school.

Praktisch

Cursuscode: 21/ECO/023A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 110 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 18 november 2021 09:30u 15:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen