Zoek een nascholing
Je bent hier: Volwassenenonderwijs / Talen / Taaloverschrijdend   Een aantal methodieken binnen Alfa NT2 onder de loep

Een aantal methodieken binnen Alfa NT2 onder de loep

In deze nascholing gaan we nader in op een aantal methodieken die gebruikt kunnen worden binnen Alfa NT2. Deze methodieken worden geïntroduceerd a.d.h.v. demo-lesjes in een vreemde taal. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan de mondelinge vaardigheden als aan de schriftelijke vaardigheden. Je ervaart dus “aan den lijve” hoe het is om als analfabete volwassene/jongere een vreemde taal te leren én tegelijkertijd te leren lezen en schrijven in die nieuwe taal. Daarnaast bekijken we met welke aspecten we rekening moeten houden wanneer we lesgeven aan analfabete cursisten en werken we samen al meteen materiaal uit dat direct bruikbaar is in de praktijk.

Programma

 • Dag 1: Focus ligt vooral op mondelinge vaardigheden
  -          Kenmerken van een alfacursist en gevolgen voor de lespraktijk;
  -          Een aantal methodieken om te werken aan mondelinge vaardigheden nader bekeken (TPR, TPRS (cirkelen), zingen en riedelen, Story Listening (Beniko Mason) en storytelling;
  -          DILIT-luisteren
  -          Werken aan luistervaardigheid.

 • Dag 2: Focus ligt op de schriftelijke vaardigheden
  -          Werken aan lees- en schrijfvoorwaarden;
  -          Functioneel lezen en schrijven;
  -          Technisch lezen en schrijven.
 • Dag 3:
  -          Bezoek aan DocAtlas;
  -          Ingaan op specifieke vragen en ervaringsuitwisseling over de aangebrachte methodieken die je in de voorafgaande weken reeds kon uitproberen.

Doelstellingen

 • Je ervaart “aan den lijve” hoe het is om als analfabete volwassene/jongere een vreemde taal te leren
 • Je leert een aantal gebruikelijke methodieken (binnen Alfa NT2) kennen
 • Je weet hoe en wanneer je deze methodieken kan inzetten
 • Je kan je ook kritisch opstellen t.o.v. deze methodieken
 • Je weet waar je meer informatie over deze methodieken kan vinden

Doelgroep

Deze nascholing richt zich in eerste  instantie tot leerkrachten die NT2 geven aan alfacursisten. Toch zullen ook leerkrachten die werken met gealfabetiseerde cursisten veel ideeën kunnen opdoen tijdens deze reeks.

Begeleiding

Janique Vanderstocken, educatieve medewerker in de Basiseducatie Volwassenenonderwijs.

Praktisch

Deze cursus loopt over 3 dagen.

Cursuscode: 19/NT2/007A

Beperkt aantal deelnemers.
Syllabus en drank inbegrepen.
Tijdens lesdagen 1 en 2: lunch (broodjesmaaltijd met soep en dessert) inbegrepen.


Jouw bijdrage: 262 EUR.
Inlichtingen bij: Gonda Peeters, 03 265 56 27, gonda.peeters@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 21 oktober 2019 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)
maandag 25 november 2019 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)
maandag 2 december 2019 13:30u 16:30u Provinciaal documentatiecentrum Atlas, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen