Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Personeelsbeleid   Een gunstig leerklimaat voor kinderen en jongeren met selectief mutisme

Een gunstig leerklimaat voor kinderen en jongeren met selectief mutisme

Selectief mutisme is een angststoornis. Kinderen/jongeren met selectief mutisme willen praten, maar durven het niet. Door deze angst kunnen ze volledig verstijven. Daardoor worden talenten niet gezien en krijgen ze soms zelfs een diagnose van autisme. Leerkrachten die het proberen te begrijpen en hulp willen bieden voelen zich vaak onmachtig.

In deze nascholing krijg je meer informatie en achtergrond bij selectief mutisme. We doorbreken bestaande vooroordelen en reiken je tips en hulpmiddelen aan om (alternatieve) communicatie mogelijk te maken. Zo kan jij bijdragen aan een gunstig leerklimaat voor kinderen/jongeren met extreme praatangst.

Programma

In een eerste, theoretisch luik krijg je meer informatie over selectief mutisme en zijn verschillende uitingsvormen. In het cursusmateriaal vind je de nodige basislectuur en links naar websites met degelijke informatie. Ook het belang van tijdige, multidisciplinaire diagnostiek en de therapeutische behandeling door een gedragstherapeut of logopedist-stottertherapeut komen aan bod.

Je krijgt handvaten om in gesprek te gaan met collega’s en ouders om je bezorgdheid over de praatangst te delen en een handelingsplan op te stellen. Via een polyvalente probleemanalyse breng je de sterktes en zorgen i.v.m. de ontwikkeling van de leerling in kaart, zodat je indien nodig kan doorverwijzen naar de geschikte hulpverlening.

In het praktische luik worden tools en hulpmiddelen aangereikt die je helpen om te bepalen welke tijdelijke, redelijke aanpassingen mogelijk zijn in jouw klas en school. Daarnaast krijg je voorbeelden hoe je de klasgroep kan informeren over selectief mutisme en hoe je hen constructief kan betrekken bij de ondersteuning van hun klasgenoot.

Zowel in de theorie als in de praktijk zal de noodzaak van samenwerking tussen leerkracht(en), leerling, ouders en therapeut blijken.

We vragen de deelnemers kritische vragen te stellen en te reflecteren vanuit hun eigen klaspraktijk. In dialoog willen we onze therapeutische kennis en ervaringen delen. De dagelijkse praktijk is immers vaak complexer dan de theorie.

De deelnemers kunnen nadien via contact@selectiefmutisme.be telefonische intervisiemomenten krijgen i.v.m. concrete vragen over hun leerling met selectief mutisme.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • verwerven een basiskennis over selectief mutisme en kunnen deze delen met collega’s;
  • herkennen verschillende vormen van selectief mutisme;
  • kunnen in gesprek gaan met collega’s en ouders omtrent praatangst;
  • kunnen leerlingen doorverwijzen naar de juiste hulpverlening;
  • kennen een aantal tips en mogelijke aanpassingen voor in de klas.

Doelgroep

Directies, zorgcoördinatoren, zorgleerkrachten, leerlingenbegeleiders, CLB, ondersteuners en alle geïnteresseerde leerkrachten lager en secundair onderwijs.

Begeleiding

Goedele Vandewalle is licentiaat psychologische en pedagogische wetenschappen-psychotherapeut. Ze werkte 40 jaar voltijds in een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg met kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten en is nu gepensioneerd. Haar specialisaties: emotionele moeilijkheden en angststoornissen o.a. selectief mutisme, ADHD, autisme, gezins- en opvoedingsproblemen. Ze is nu nog steeds actief als vrijwilliger in vzw Vereniging Selectief Mutisme o.a. telefonisch advies aan ouders, leerkrachten, hulpverleners…

Katrien Stinders is logopediste-audiologe, stottertherapeut. Ze werkt als ondersteuner voor ondersteuningsnetwerk AntwerpenPLUS voor leerlingen met SOB en is praktijkhoudster van DE LADDER, gespecialiseerd in stotteren, broddelen en gehoor en ervaren in spreekvrees. Ze is vrijwilliger in vzw Vereniging Selectief Mutisme o.a. als therapeut op zomerkamp voor kinderen met praatangst.

Praktisch

Cursuscode: 20/BU/008A

Beperkt aantal deelnemers.

Syllabus inbegrepen. Gelieve zelf drank mee te brengen.


Jouw bijdrage: 65 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Gelieve een (opgeladen) laptop of smartphone mee te brengen.

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 22 oktober 2020 13:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen