Zoek een nascholing
Je bent hier: Volwassenenonderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Reflectie   Een HRM-groeipad voor middenkaderleden - Jaar 2

Een HRM-groeipad voor middenkaderleden - Jaar 2

Tijdens het traject voor middenkaderleden vormt jouw unieke positie op school de rode draad. Je leidt maar wordt ook geleid, je bent heel gedreven en enthousiast maar merkt dat dat enthousiasme niet altijd gedeeld wordt, je bent collega of toch weer niet, ... Deze positie plaatst je voor uitdagingen die specifieke vaardigheden vragen.
Dit tweede jaar focus je op zorg voor jezelf, verbindende communicatie en inspirerend coachen.

Programma

DAG 1: Verbindend en constructief communiceren: een brug bouwen naar jezelf en de ander.

Een vervelende opmerking van een collega? Een ouder die boos naar de school belt? Een leerling die voor de zoveelste keer overstuur is? Ga je na zo’n dag met een slecht gevoel naar huis?
Tijdens deze sessie verkennen we samen aan de hand van een reflectiemethodiek en de principes van verbindend communiceren hoe communicatie kan bijdragen aan meer verbinding op school en meer welbevinden en krachtiger leren bij leraren, leerlingen, ouders en ook jezelf. We proberen vanuit dialoog mekaar ook te inspireren hoe we dit in de eigen school kunnen toepassen.
De stapstenen van verbindend communiceren vormen de rode draad doorheen deze dag. Zowel expliciet als impliciet komen deze aan bod. We wisselen korte doceermomenten af met reflectie- en oefenmomenten. Rollenspel is een mogelijkheid, geen verplichting.

DAG 2: Mentaal krachtig en in balans

Work-life balance, we hebben er de mond van vol. Maar hoe doe je dat? Hoe zit het met die veerkracht? In het onderwijs is het toch typisch om veel te geven? Wanneer geef je te veel in het zorgen voor anderen? Hoe kan je volhouden in het waken over die integatie tussen privé en werk?
Misschien laten we de vragen beter los, en concentreren we ons op het bewuster worden van hoe we kijken naar en reageren op wat er gebeurt. Vanuit recente inzichten en denkkaders werken we naar toekomstgerichte suggesties. Hiermee kan je aan de slag om mentaal krachtiger om te gaan met wat er op je afkomt. Dit mag een evenwichtsoefening blijven, wel vanuit een gezonde en energiegevende spanning. Meer zelfzorg, meer energie en toch ook rustige draagkracht.
We verkennen op een interactieve manier wat ons mentaal krachtig kan maken en houden in onze integratie van 'work and life' . Eigen leef- en werkervaringen vormen het uitgangspunt doorheen concrete handvaten voor ‘zelfzorg’. Je kan immers pas goed voor anderen zorgen, als je eerst ook jezelf verzorgt.
Via persoonlijke reflectie, theoretische kaders en ervaringsmomenten kom je tot een concreet actieplan. De aangereikte literatuur, actuele digitale tools en apps kunnen een verankering mee helpen realiseren.

DAG 3: Inspirerend coachen

Tijdens deze nascholingsdag vormt het inspirerend coachen van Jef Clement (1947 – 2018) de rode draad. De aanpak van Jef Clement sluit dicht aan bij de eigen stijl en benut de sterktes die je op dit vlak al hebt. Door deze aanpak voelt het coachen natuurlijker aan en kom je authentiek over.
Door zelf aan de slag te gaan aan de hand van gerichte oefeningen ervaar je meteen de effecten van inspirerend coachen. We koppelen telkens terug en linken de ervaringen aan het kader van inspirerend coachen. Op die manier maak je gaandeweg kennis met de coachende grondhouding en de zeven basisvaardigheden.
Naast de basisvaardigheden heeft Jef Clement de GRROW-aanpak uitgewerkt. Deze kapstok kan je benutten om iedereen binnen en buiten de schoolcontext te coachen op kleine en grotere (leer)vragen, uitdagingen of wensen. Ook hier gaan we actief mee aan de slag zodat je dit in de vingers krijgt.
Mooi meegenomen: eigen leervragen komen hier zeker van pas want dienen als gespreksstof om je op te laten coachen.

DAG 4: Gedeeld schoolleiderschap: kansen en uitdagingen

Vanuit jouw middenkaderfunctie neem je in principe ook een leiderschapsrol op, samen met het directieteam en andere collega’s. Wat is gedeeld schoolleiderschap precies en wat is de meerwaarde? Hoe is gedeeld schoolleiderschap in jouw school uitgerold? Wat zijn kansen en uitdagingen om dit (verder) vorm te geven om maximale schoolontwikkeling te genereren, en wat kan en wil jij vanuit jouw functie hierin betekenen? Deze en andere vragen staan centraal tijdens deze dag.
Je vertrekt vanuit de bestaande schoolstructuur in jouw school en kijkt hoe schoolleiderschap concreet is vormgegeven, wat de voor- en nadelen zijn van de huidige werking en hoe jouw functie zich hiertoe verhoudt. Vervolgens vergelijk je dit met het aangereikte kader rond gedeeld schoolleiderschap, formuleer je de kansen en uitdagingen die hieraan verbonden zijn, en zoek je naar concrete toepassingen om dit vorm te geven. Je zoomt daarna terug in op jouw specifieke rol in de huidige structuur van jouw school en de mogelijkheden die er zijn voor jou.  

Doelstellingen

De deelnemers leren hoe ze op persoonlijke manier toch voor zichzelf kunnen opkomen en een balans kunnen vinden tussen geven en nemen, werk en privé, zichzelf en de andere.

 • je communiceert met oog voor jezelf en de ander om zoveel mogelijk gesprekken met een positief gevoel te kunnen afsluiten;
 • je past het kader toe om te kunnen reflecteren op (moeilijke) gesprekken;
 • je past verbindende communicatie toe om op een constructieve manier te kunnen blijven samenwerken;
 • je deelt expertise met betrekking tot het voeren van moeilijke gesprekken.

De deelnemers:

 • herkennen de basisvaardigheden van inspirerend coachen;
 • passen de basisvaardigheden van inspirerend coachen toe tijdens een coachend gesprek;
 • benoemen de effecten van het toepassen van de basisvaardigheden van inspirerend coachen (vanuit hun eigen ervaring).

Na lesdag 4:

 • leg je uit wat gedeeld schoolleiderschap is;
 • leg je uit wat de voordelen en uitdagingen zijn van gedeeld schoolleiderschap;
 • geef je voorbeelden van hoe gedeeld schoolleiderschap is vormgegeven in jouw school;
 • geef je voorbeelden van kansen en uitdagingen op het vlak van gedeeld schoolleiderschap in jouw school;
 • geef je concrete toepassingen van hoe gedeeld schoolleiderschap verder kan geoptimaliseerd worden in functie van schoolontwikkeling;
 • leg je uit hoe jouw functie een plaats kan krijgen binnen gedeeld schoolleiderschap op jouw school.

Doelgroep

Je nam deel aan 'Een HRM-groeipad voor middenkaderleden: jaar 1'.

Begeleiding

Anouk Vroemans, leraar en leerlingenbegeleider Pius X Bovenbouw Antwerpen, trainer verbindende communicatie en herstelgericht werken.

Ann Geentjens, klinisch psychologe, voormalig leerkracht psychologie en gesprekstechnieken, voormalig leerlingenbegeleider, educatieve medewerker CNO.

Els Tanghe heeft jarenlange onderwijservaring als leraar, mentor-coach en coördinator in verschillende zorgopleidingen en de lerarenopleiding. Momenteel werkt ze als lerarenopleider binnen de educatieve masteropleiding van de Universiteit Antwerpen.

Praktisch

Deze cursus loopt over 4 dagen.

Cursuscode: 24/MK/002A

Cursusmateriaal en lunches inbegrepen


Jouw bijdrage: 528 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 1 oktober 2024 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
vrijdag 8 november 2024 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)
donderdag 30 januari 2025 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)
donderdag 13 maart 2025 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen