Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Logistiek en financieel beleid   Een HRM-groeipad voor middenkaderleden - Jaar 2 - Groep B - deels live online nascholing

Een HRM-groeipad voor middenkaderleden - Jaar 2 - Groep B - deels live online nascholing

Programma

DEEL 1: Mentaal krachtig en in balans

Work-life balance, we hebben er de mond van vol. Maar hoe doe je dat? Hoe zit het met die veerkracht? In het onderwijs is het toch typisch om veel te geven? Wanneer geef je te veel in het zorgen voor anderen? Hoe kan je volhouden in het waken over die balans tussen privé en werk?

Misschien laten we de vragen beter los, en concentreren we ons op het bewuster worden van hoe we kijken naar en reageren op wat er gebeurt. Vanuit recente inzichten en denkkaders werken we naar toekomstgerichte suggesties. Hiermee kan je aan de slag om mentaal krachtiger om te gaan met wat er op je afkomt. Dit mag een evenwichtsoefening blijven, wel vanuit een gezonde en energiegevende spanning. Meer zelfzorg, meer energie en toch ook rustige draagkracht.

We verkennen op een interactieve manier wat ons mentaal krachtig kan maken en houden in onze work-life balance. Eigen leef- en werkervaringen vormen het uitgangspunt doorheen concrete handvaten voor ‘zelfzorg’. Je kan immers pas goed voor anderen zorgen, als je eerst ook jezelf verzorgt.

Via persoonlijke reflectie, theoretische kaders en ervaringsmomenten, kom je tot een concreet actieplan. De aangereikte literatuur, actuele digitale tools en apps kunnen een verankering mee helpen realiseren.

DEEL 2 (uitgesteld naar 01/03/2021): Verbindend en constructief communiceren: een brug bouwen naar jezelf en de ander.

Een vervelende opmerking van een collega? Een ouder die boos naar de school belt? Een leerling die voor de zoveelste keer overstuur is? Ga je na zo’n dag met een slecht gevoel naar huis?
Tijdens deze sessie verkennen we samen aan de hand van een reflectiemethodiek en de principes van verbindend communiceren hoe communicatie kan bijdragen aan meer verbinding op school en meer welbevinden en krachtiger leren bij leraren, leerlingen, ouders en ook jezelf. We proberen vanuit dialoog mekaar ook te inspireren hoe we dit in de eigen school kunnen toepassen.

De stapstenen van verbindend communiceren vormen de rode draad doorheen deze dag. Zowel expliciet als impliciet komen deze aan bod. We wisselen korte doceermomenten af met reflectie- en oefenmomenten. Rollenspel is een mogelijkheid, geen verplichting.

DEEL 3: Inspirerend coachen

In jouw functie krijg je te maken met tal van situaties waarin coachen van leraren, leerlingen, leerlingbegeleiders, directieleden, …, een must is.

Het kan daarbij gaan over te veranderen situaties, en even goed over situaties die al positief zijn en die men verder wilt bestendigen of versterken. In beide gevallen richten jullie samen de blik op de toekomst.

Tijdens deze twee nascholingsdagen vormt het inspirerend coachen van Jef Clement (1947 – 2018) de rode draad. De aanpak van Jef Clement sluit dicht aan bij de eigen stijl en benut de sterktes die je op dit vlak al hebt. Door deze aanpak voelt het coachen natuurlijker aan en kom je ook authentiek over.

Door zelf meteen aan de slag te gaan aan de hand van gerichte oefeningen, ervaar je meteen de effecten van inspirerend coachen. We koppelen telkens terug en linken de ervaringen aan het kader van inspirerend coachen. Op die manier maak je gaandeweg kennis met de zeven basisvaardigheden.

Naast de basisvaardigheden heeft Jef Clement de GRROW-aanpak uitgewerkt. Deze kapstok kan je benutten om iedereen binnen en buiten de schoolcontext te coachen op kleine en grotere (leer)vragen, uitdagingen of wensen. Ook hier gaan we actief mee aan de slag zodat je dit in de vingers krijgt.

Mooi meegenomen: eigen leervragen gaan hier zeker van pas komen, als gespreksstof om je op de laten coachen.

Doelstellingen

De deelnemers leren hoe ze op persoonlijke manier toch voor zichzelf kunnen opkomen en een balans kunnen vinden tussen geven en nemen, werk en privé, zichzelf en de andere.

  • je communiceert met oog voor jezelf en de ander om zoveel mogelijk gesprekken met een positief gevoel te kunnen afsluiten;
  • je past het kader toe om te kunnen reflecteren op (moeilijke) gesprekken;
  • je past verbindende communicatie toe om op een constructieve manier te kunnen blijven samenwerken;
  • je deelt expertise met betrekking tot het voeren van moeilijke gesprekken.

De deelnemers:

  • herkennen de basisvaardigheden van inspirerend coachen;
  • passen de basisvaardigheden van inspirerend coachen toe tijdens een coachend gesprek;
  • benoemen de effecten van het toepassen van de basisvaardigheden van inspirerend coachen (vanuit hun eigen ervaring).

Doelgroep

Je nam deel aan de Masterclass: Een HRM-groeipad voor middenkaderleden: jaar 1.

Begeleiding

Ann Geentjens, klinisch psychologe, leerlingbegeleider, leerkracht 3de graad tso, begeleider Postgraduaat socio-emotionele leerlingbegeleiding s.o., educatieve medewerker CNO, Labyrinth coaching en training.

Fabian Willems, schoolbegeleider bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Els Tanghe, momenteel aan de slag binnen de Educatieve Master van de Universiteit Antwerpen als lerarenopleider en medewerker onderwijsontwikkeling. Jarenlange leservaring (zowel theorie-, praktijkvakken als stagebegeleiding) in verschillende zorggerelateerde opleidingen en de Specifieke lerarenopleiding, mentor startende collega’s en coördinator Specifieke Lerarenopleiding.

Praktisch

Deze cursus loopt over 4 dagen.

Cursuscode: 20/MK/002B

Syllabus, drank en broodjesmaaltijden met soep en dessert inbegrepen.

Beperkt aantal deelnemers!


Jouw bijdrage: 464 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 6 oktober 2020 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 002 (gelijkvloers)
vrijdag 29 januari 2021 09:15u 16:15u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)
maandag 1 maart 2021 09:15u 16:15u via afstandsonderwijs
vrijdag 26 maart 2021 09:15u 16:15u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen