Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / ICT-coördinatie   Een schooleigen brede basiszorg: hoe dit kwalitatief en haalbaar realiseren tot op de klasvloer?

Een schooleigen brede basiszorg: hoe dit kwalitatief en haalbaar realiseren tot op de klasvloer?

Deze nascholing werd in het verleden door CNO aangeboden met de titel Basiszorg verbreden en verdiepen op klasniveau.

Ben je zoekende hoe de brede basiszorg in je school zowel op klas- als op schoolniveau te verbreden en te verdiepen? Met hands-on tools en werkvormen leer je hoe je de brede basiszorg in je school of centrum voor secundair onderwijs gedragen kan maken bij alle leerkrachten zodat alle leerlingen hier baat bij hebben. Werk deze basiszorg uit met het referentiekader voor onderwijskwaliteit (het OK-kader) en het decreet leerlingenbegeleiding in het achterhoofd.

Programma

In deze nascholing gaan we aan de slag met materiaal en voorbeelden uit scholen waar ze de brede basiszorg breed en diep gemaakt hebben. Concreet nemen we materiaal mee uit de vier domeinen van de leerlingenbegeleiding. We werken met een inspiratiedoos voor leren en studeren, een aantal actieve werkvormen rond gezondheid, gesprekstafels en discussiefiches rond onderwijsloopbaan en een inspirerend filmpje rond psychisch en sociaal functioneren.

We vertrekken vanuit de krachtlijnen van de geldende regelgeving en de speerpunten van het OK-kader. Zo bouwen we de nascholing op en werken we voor jouw school een brede basiszorg uit. Je krijgt hiervoor tips en tricks om dit te doen op klasniveau, waarbij we oog hebben voor de haalbaarheid voor leerkrachten. We geven ook inspirerende werkvormen mee om dit op je school/centrum gedragen te implementeren. Dit alles gebeurt in een sfeer waarbij deelnemers leren van en met elkaar.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing heb je

  • zicht op wat de brede basiszorg op een school kan inhouden;
  • inzicht in hoe een brede basiszorg te implementeren in hun school met oog voor de draagkracht van de leraren;
  • voor de vier domeinen van de leerlingenbegeleiding een schooleigen brede basiszorg ontwikkeld;
  • een zicht op de geldende regelgeving, zoals het decreet leerlingenbegeleiding.

Doelgroep

Leerlingenbegeleiders, leerkrachten secundair onderwijs met een hart voor leerlingenbegeleiding en middenkader. Deelnemers moeten een notie hebben van het zorgcontinuüm en het OK-kader.

Begeleiding

Christine Alberghs heeft al meer dan 25 jaar ervaring in het secundair onderwijs als leraar en leerlingbegeleider. Ze maakte sinds vorig schooljaar halftijds de overstap naar de pedagogische begeleidingsdienst van het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Vanuit haar job als leerlingenbegeleider en pedagogische begeleider in het begeleiden van scholen in inclusiever denken en handelen, deelt ze graag haar expertise en ervaringen.

Praktisch

Cursuscode: 24/LZG/029A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Een laptop of tablet (met lader)

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Deelnemers brengen de huidige situatie van de brede basiszorg op hun school in kaart en brengen deze voorbereiding mee.

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 21 januari 2025 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen