Zoek een nascholing
Je bent hier:   Eerste hulp voor startende leraren: boost je onderwijsaanpak!

Eerste hulp voor startende leraren: boost je onderwijsaanpak!

Je eerste job in het onderwijs? Je bent net gestart en hebt (nog) geen pedagogisch diploma? Dan is dit traject er voor jou. Ongetwijfeld heb je al heel wat beleefd en doe je elke dag nieuwe indrukken op, beleef je fijne momenten maar zit je ook wel eens met de handen in het haar door de vele, complexe zaken die op je afkomen.

Tijdens dit traject ga je gedurende de eerste twee dagen dieper in op thema’s waar je elke dag mee te maken krijgt. Je legt de noodzakelijke verbanden tussen het stellen van doelen, het vastleggen van je onderwijsaanpak, het opzetten van je evaluatie en het bepalen van je klasmanagement. Je zoomt sterk in op jouw omgang met de klasgroep. Gedurende de twee daaropvolgende halve dagen werk je door op specifieke vragen waar je als startende leraar mee te maken krijgt. Je bespreekt deze samen en onderzoekt mogelijke acties om jouw huidige aanpak te versterken.

Programma

Tijdens dag 1 ligt de focus op de verschillende elementen die aan bod komen bij het voorbereiden van een les: beginsituatie, doelstellingen bepalen op basis van eindtermen en/of leerplan, evaluatie en werkvormen. Je brengt dit in relatie met je klasmanagement.

Dag 2 vertrekt vanuit de bespreking van enkele realistische casussen rond klasmanagement. Je  reflecteert over de invloed van je eigen kijk op onderwijs, je onderwijservaring en je waarden en normen op je klasaanpak en de impact hiervan op je persoon. Je bekijkt het effect van lichaamstaal, beweging in de klas, humor,  straffen en belonen enz. Je ervaart het belang van verbinding maken met je klasgroep als voorwaarde om tot leren te komen.

Concrete succeservaringen zijn het vertrekpunt van de eerste halve dag intervisie. Je zoekt samen naar het waarom van het succes en hoe je dit verder kan versterken. Daarnaast oefen je enkele werkvormen in en is er ruimte om jouw persoonlijke vragen te bespreken.

De problemen waar je tegenaan loopt en de vragen die onbeantwoord blijven, brengen we de laatste halve dag samen. Je bekijkt samen wie je welke ondersteuning kan bieden bij het groeien in jouw job en brengt m.a.w. jouw groeiend netwerk in kaart. Ook nu gaan we dieper in op jouw concrete vragen.

Gedurende dit traject ervaar je verschillende werkvormen waardoor de aanpak van deze cursus inspirerend kan zijn voor een mogelijke onderwijspraktijk.

Doelstellingen

Verbinding maken

  • Je zet bewust in op contact maken met de klasgroep.
  • Je past een onderwijsaanpak toe die inspeelt op groepsvorming.

Lessen voorbereiden

  • Je bepaalt doelgericht welke leerinhouden je aan bod brengt.
  • Je werkt een onderwijsaanpak uit die aansluit bij de geselecteerde doelen en klasgroep.
  • Je past een onderwijsaanpak (werkvormen, lesmateriaal, klasschikking, …) toe die leereffect creëert.

Klasmanagement

  • Je bepaalt concrete acties om structuur en duidelijkheid te bieden.

Zelfreflectie

  • Je bent je bewust van het effect van jouw persoonlijkheid, eigenheid en sterktes tijdens het lesgeven.

Doelgroep

Startende of toekomstige leraren bao, s.o. en vo die nog niet begonnen zijn met de lerarenopleiding.

Begeleiding

Els Tanghe heeft jarenlange leservaring (zowel theorie-, praktijkvakken als stagebegeleiding) in verschillende zorggerelateerde opleidingen. Momenteel is zij aan de slag als lerarenopleider binnen de Educatieve Master van de Universiteit Antwerpen.

Praktisch

Deze cursus loopt over 4 dagen.

Cursuscode: 22/OND/138B

Cursusmateriaal inbegrepen, inclusief handboek 'Algemene didactiek'. Acco. Schelfhout, W., Tanghe, E., Meeus, W. (2021). Winkelwaarde 26,50 €.

Bij de eerste twee lesdagen is de lunch inbegrepen.


Jouw bijdrage: 379 EUR.
Inlichtingen bij: Karolien Geukens, 03 265 90 60, karolien.geukens@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Eigen laptop en lader.

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 24 november 2022 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)
donderdag 1 december 2022 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)
maandag 16 januari 2023 13:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.042 (gelijkvloers)
woensdag 25 januari 2023 09:00u 12:00u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen