Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Talen / Frans   Evalueren in de lessen moderne vreemde talen: product- en procesgerichte evaluatiemogelijkheden

Evalueren in de lessen moderne vreemde talen: product- en procesgerichte evaluatiemogelijkheden

Evaluatie is en blijft een fundamentele pijler binnen het taalonderwijs. Wat zijn de verschillende stappen van het evaluatieproces? Welke beoordelingscriteria hanteer je bij vaardigheidsoefeningen? Wat doe je met woordenschat, grammatica, vormvereisten,...? En wat met procesevaluatie? In deze nascholing zetten we onze genuanceerde evaluatiebril op.

Programma

Deel 1:

 • Wat zegt het leerplan over ‘evaluatie’?
 • Wat zijn verschillende stappen van het evaluatieproces?
 • Hoe kan je checklists met beoordelingscriteria gebruiken voor spreken en schrijven?
 • Wat doe je met woordenschat, grammatica, vormvereisten…?
 • Hoe evalueer je luisteren en lezen?
 • Hoe kan je leerlingen inschakelen bij het evaluatieproces?
 • Hoe kan je ook het leerproces zelf evalueren?

Deel 2:

 • Hoe kan je je eigen toetsen evalueren en aanpassen?
 • Hoe werken andere deelnemers met evaluatie-instrumenten?

De deelnemers verlaten de sessie met bruikbare werkdocumenten (opgesteld in het Engels).

Voorbeelden komen vooral uit de derde graad.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

 • de verschillende stappen van het evaluatieproces formuleren;
 • een aantal evaluatiedocumenten zelf gebruiken;
 • evaluatiedocumenten aanpassen aan de eigen situatie;
 • reflecteren over de eigen toetsen aan de hand van de '10 steps to success'.

Doelgroep

Leraren moderne vreemde talen.
Leraren in opleiding.

Begeleiding

Anne De Paepe, lerares Engels.

Praktisch

Cursuscode: 21/TAL/014A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Gonda Peeters, 03 265 56 27, gonda.peeters@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Breng één spreek- en schrijftoets, eventueel leestoets, uit de eigen evaluatiepraktijk mee. Het hoeven geen perfecte toetsen te zijn; ze zijn bedoeld als werkmateriaal.

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 19 november 2021 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 212 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen