Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Gedrags- en cultuurwetenschappen   Filosofie binnen Humane Wetenschappen

Filosofie binnen Humane Wetenschappen

In de leerplannen cultuurwetenschappen voor de derde graad is een groot deel gewijd aan filosofie.
Dit vraagt om een mogelijke didactiek van de filosofie met aandacht voor de relatie tussen ‘filosofie’ (d.i. het leren over filosofen uit het heden en verleden) en filosoferen (d.i. de leerlingen zelf leren reflecteren).

Programma

  1. Plaats van filosofie in het Vlaamse en Nederlandse secundair onderwijs.
  2. Een mogelijke invulling van filosofie en filosoferen in de derde graad van het secundair onderwijs.
  3. Leren over filosofie en filosoferen in de leerplannen cultuurwetenschappen.
  4. Een mogelijke didactiek van de filosofie.
  5. Filosofie in leerwerkboeken cultuurwetenschappen: Code en Socius, kritisch bekijken.
  6. Recente goede Vlaamse en Nederlandse handboeken filosofie.
  7. Andere interessante informatiebronnen voor de leraar filosofie (binnen cultuurwetenschappen), bv. encyclopedieën, inleidende werken, leesteksten, filmpjes, blogs.
  8. Conclusie i.v.m. de toekomst van filosofie binnen cultuurwetenschappen.

 

Doelstellingen

De deelnemers:
- kunnen een mogelijke visie i.v.m. de relatie tussen filosofie en filosoferen in het secundair onderwijs formuleren;
- kunnen enkele problemen in het deel over filosofie in de leerwerkboeken Code en Socius aanduiden;
- kennen goede schoolboeken filosofie, andere leermiddelen en informatiebronnen die bruikbaar zijn voor filosofie binnen cultuurwetenschappen.

Doelgroep

Leraars cultuurwetenschappen.

Begeleiding

Griet Galle, docent vakdidactiek wijsbegeerte in de SLO Maatschappijwetenschappen en filosofie, docent filosofische vaardigheden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte.

Praktisch

Cursuscode: 17/GCW/001A


Jouw bijdrage: 45 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 22 november 2017 09:30u 12:30u Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Het Brantijser, St.-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerpen


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen