Zoek een nascholing
Je bent hier: Volwassenenonderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Algemeen beleid en kwaliteitszorg   Financiële analyse en organisatie binnen een breder financieel beleid voor beginners

Financiële analyse en organisatie binnen een breder financieel beleid voor beginners

De reorganisaties en fusiebewegingen in de onderwijswereld met de vorming van grotere entiteiten noodzaken meer en meer financiële kennis om de juiste beleidsbeslissingen te nemen. Zo kunnen bv. grote infrastructuurwerken een belangrijke impact hebben op de financiële draagkracht. Een gerichte interpretatie en financiële analyse van de rapporteringen en van korte en lange termijn begrotingen kan een gezond financieel beleid garanderen. Deze nascholing richt zich in het bijzonder tot die directeurs en leden van raden van bestuur zonder financiële vooropleiding. Je hoeft immers geen financieel expert te zijn om dit op elk niveau op een gedegen en kwaliteitsvolle manier op te volgen.

Programma

We bekijken het opzetten van de financiële organisatie van de school, VZW en/of scholengroep: wat kan centraal gebeuren, wat beter decentraal; welke financiële processen zijn op te volgen, enz.
Daarnaast lezen en interpreteren we de schoolrekeningen en jaarrekening financieel en bekijken we o.a. de interne rapportering, de korte en lange termijn begroting en cashflow evoluties. Bovendien laten we de financiële impact zien van bepaalde beleidsbeslissingen zoals grote en minder grote infrastructuurwerken.

Doelstellingen

Je hebt zicht op een werkbare financiële organisatie op de verschillende niveaus.
Je kan een jaarrekening correct lezen, analyseren en interpreteren.
Je kan een begroting correct opstellen, lezen, analyseren, interpreteren en opvolgen.
Je kan gerichte vragen stellen bij het doornemen van een jaarrekening en het opvolgen van een begroting.
Je hebt zich op de impact van infrastructuurbeslissingen op de financiële draagkracht.

Doelgroep

Algemene en financiële directies, voorzitters van raad van bestuur en financiële bestuurders, directies met een interesse in de financiële draagkracht van de school.

Begeleiding

Guy Van De Velde, Bedrijfsrevisor, Commissaris van VZW’s schoolbesturen, Financieel bestuurder bij de schoolbesturen VZW Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde en VZW Katholiek Basisonderwijs Oudenaarde.

Praktisch

Cursuscode: 20/DR/234A

Syllabus, drank en broodjeslunch met soep en dessert inbegrepen.

Beperkt aantal deelnemers.


Jouw bijdrage: 126 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Eigen laptop, volledig opgeladen.

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Je kan de jaarrekening en/of begroting van de eigen school of VZW analyseren en hierover gerichte vragen doorspelen zodat de uiteenzetting des te praktischer en doelgericht is.

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 23 oktober 2020 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen