Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Taal en cultuur / Taaloverschrijdend   Frans in een meertalige context

Frans in een meertalige context

Voelt het geven van lessen Frans in grootstedelijke context aan als een dagelijkse uitdaging? Ben je op zoek naar concreet lesmateriaal om te differentiëren in heterogene klasgroepen? Wil je het basisniveau Frans van je taalzwakke en/of ex-OKAN-leerlingen bijwerken? Wil je een kader om na te denken over een aanpak op maat van deze leerlingen en een schoolgedragen visie op meertaligheid?  

Programma

DAG 1 

Tijdens deze nascholing gebaseerd op de resultaten van het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek Frans+ex-OKAN=défi!, gaan we actief aan de slag met het ontwikkelde pedagogisch-didactisch plan (website) ter begeleiding, ondersteuning en integratie van de (taalzwakke en/of) ex-OKAN-leerling in de reguliere lessen Frans. Wie de sessie volgt, krijgt meteen toegang tot het volledige pakket aan ontwikkeld materiaal: 

  • Fiches om de binnenklasdifferentiatie te bevorderen 
  • Uitgewerkte lesvoorbereidingen Frans, gebaseerd op de fiches 
  • Een basismethode Frans A1 (leerling- en leerkrachtenversie) 

DAG 2 

Op dag 2 van de nascholing werpen we een blik op het wettelijk kader, verkennen we een hedendaagse visie op meertaligheid en de rol van de thuistaal binnen het moderne vreemdetalenonderwijs. We nodigen jullie uit om iemand van het beleidsteam mee te brengen en in dialoog te gaan.  

Doelstellingen

Na het volgen van deze nascholing 

  • kan je de (talige) beginsituatie van je leerlingen in kaart brengen; 
  • kan je actief inzetten op taalleerstrategieën in de lessen Frans; 
  • kan je leerlingen remediëren tot het basisniveau Frans A1 a.d.h.v. onze basismethode; 
  • kan je differentiëren a.d.h.v. onze fiches en lesmodellen; 
  • kan je met je schoolteam in dialoog gaan over een visie op meertaligheid. 

Doelgroep

Leerkrachten Frans in de 1ste graad A/B-stroom en 2de graad D, D/A en A-finaliteit. Leerkrachten Frans in de schakelklas of in OKAN. Geen voorkennis vereist. 

Dag 2: We nodigen de leerkrachten Frans uit om een beleidsmedewerker van de school mee te brengen (directie, (zorg)coördinator, zorgleerkracht of leerlingbegeleider) naar de nascholing. 

Begeleiding

Joëlle Verelst is docent Frans binnen de lerarenopleiding secundair onderwijs (EBASO) en onderzoeker binnen het onderzoekscentrum Groeikracht in Onderwijs van de Karel de Grote Hogeschool. Haar expertise situeert zich vooral binnen het domein vreemdetalendidactiek, de integratie van ex-OKAN-leerlingen in het regulier (talen)onderwijs en het ontwikkelen van didactisch materiaal. Eerder was ze leerkracht Frans in het secundair onderwijs in de Antwerpse grootstedelijke context en docent Spaans in het volwassenenonderwijs. 

Lien Fret is docent vakdidactiek talen in de verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs (VEBASO) van de Karel de Grote Hogeschool. Daarnaast is ze onderzoeker in het onderzoekscentrum Groeikracht in onderwijs, voornamelijk binnen de onderzoekslijn ‘ondersteuningsnoden van leerlingen in de grootstad’. Eerder was ze leerkracht Nederlands, Engels en leerkracht OKAN/NT2 in het secundair en het volwassenenonderwijs.

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 22/FRA/035A


Jouw bijdrage: 252 EUR.
Inlichtingen bij: Gonda Peeters, 03 265 56 27, gonda.peeters@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Eigen laptop, (digitale toegang tot) gebruikte methode Frans en/of eigen lesmateriaal. Voor dag 2, indien beschikbaar, taalbeleidsplan van de school.

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 28 maart 2023 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 102 (eerste verdieping)
dinsdag 23 mei 2023 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 004 (gelijkvloers)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen