Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Vakken / Taal   'Goesting om te schrijven'. Alles over schrijfmotivatie en hoe te bevorderen

'Goesting om te schrijven'. Alles over schrijfmotivatie en hoe te bevorderen

Schrijven is een uiterst complexe vaardigheid waardoor veel leerlingen moeilijkheden ervaren tijdens het schrijven. Dit gaat vaak gepaard met een lage motivatie om in hun pen te kruipen. Zicht krijgen op de onderliggende schrijfmotieven van leerlingen is essentieel om hen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun ontwikkeling tot vaardige EN gemotiveerde schrijvers.

Programma

In deze nascholing gaan we dieper in op de motieven van leerlingen om teksten te schrijven: schrijven leerlingen omdat ze ‘willen’ of omdat ze ‘moeten’? We sluiten aan bij recente theorievorming en onderzoek naar schrijfmotivatie. Daarnaast kijken we hoe we de schrijfmotivatie kunnen bevorderen in de klas aan de hand van handige praktijkvoorbeelden en tips. We maken ook tijd om onderling good practices uit te wisselen.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • kennen de verschillende types schrijfmotivatie van leerlingen;
  • kennen manieren om de schrijfmotivatie van leerlingen te bevorderen;
  • kunnen aan de hand van een concrete tool de schrijfmotivatie van leerlingen achterhalen en identificeren;
  • kunnen aan de hand van een concrete tool het vertrouwen dat leerlingen hebben in hun eigen schrijfbekwaamheid achterhalen en identificeren;
  • kunnen aan de hand van concrete praktijktips aan de slag om in hun klas de schrijfmotivatie van leerlingen te bevorderen.

Doelgroep

Leerkrachten lager onderwijs 2de en 3de graad, zorgcoördinatoren, directie/beleidsmedewerkers.
Er is geen voorkennis vereist.

Begeleiding

Fien De Smedt is postdoctoraal onderzoeker, verbonden aan de onderzoeksgroep ‘Taal, Leren, Innoveren’ van de vakgroep Onderwijskunde (Universiteit Gent).

Praktisch

Cursuscode: 21/LAG/084A

Cursusmateriaal inbegrepen


Jouw bijdrage: 66 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 11 februari 2022 09:30u 12:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen