Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Preventieadviseur   Groeigericht breed evalueren en rapporteren in het lager onderwijs: concreet, haalbaar en praktisch (afgelast)

Groeigericht breed evalueren en rapporteren in het lager onderwijs: concreet, haalbaar en praktisch (afgelast)

Aan een brede en groeigerichte rapportering gaat een kwaliteitsvolle evaluatie vooraf. Op een haalbare en visuele manier gaan we aan de slag om zowel klassikaal als individueel de groei in vaardigheden en attitudes in kaart te brengen. De growth mindset en eigenaarschap staan hierbij centraal. Weinig planlast en vooral activiteiten met effect op de klasvloer. De individuele groeikaarten zijn meteen ook bruikbaar als rapportering.

Programma

We staan stil bij het geven van feedback en de impact die evalueren heeft op onze leerlingen. Je leert van elkaars ervaringen en maakt kennis met de kwaliteitenmuur en -kaarten om groei in persoonsgebonden doelen (vaardigheden) te visualiseren. Je ontvangt ook een set pictogrammen waarmee je op school kunt experimenteren. Je maakt op een interactieve manier kennis met de groeigerichte visie op evalueren. Stap voor stap verkennen we de werkwijze om een kwaliteitenmuur in de klas op te bouwen. Tijdens de terugkomdag blikken we terug op de praktijkervaringen en leren vooral van elkaar. Dan nemen we er ook de individuele groeikaarten bij die kunnen dienen als rapportering, maar tevens een leidraad kunnen zijn voor een kindcontact.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • zien het belang in van het leggen van een focus op doelen en het concretiseren van evaluatiecriteria;
  • kunnen samen met de leerlingen een kwaliteitenmuur opbouwen om de groei van de klas te visualiseren;
  • leren de aangeboden individuele groeikaarten gebruiken om leerlingen te (laten) evalueren en te rapporteren aan ouders;
  • ontwikkelen een groeigerichte visie op evalueren waarbij vaardigheden en attitudes in kaart gebracht worden.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten, directies en beleidsondersteuners uit het (buitengewoon) lager onderwijs.

Geen (voor)kennis vereist.

Begeleiding

Annick Vandroemme is onderwijzeres en stond zelf 23 jaar in de klas. Deze praktijkervaring neemt ze mee naar Vlajo, waar ze als nascholer actief is en workshops aanbiedt waarin het prikkelen van de ondernemende vaardigheden bij kinderen steeds een centrale plaats inneemt.

Praktisch

Deze nascholing is afgelast. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Voor de terugkomdag online wordt er wel gevraagd om foto’s door te mailen van jouw werking. Dit wordt toegelicht tijdens de startdag.Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen