Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Taal en cultuur / Nederlands voor nieuwkomers   Het Engelse Tense/Aspect-systeem: if you find the present tense and the past perfect - theorie en praktijk

Het Engelse Tense/Aspect-systeem: if you find the present tense and the past perfect - theorie en praktijk

De verwerving van Tense/Aspect (TA) is een notoire bron van moeilijkheden en frustraties voor vreemdetaalleerders van het Engels (en hun leerkrachten). Tijdens de voormiddagsessie duik je in de theorie en krijg je eerst een korte uiteenzetting over TA in het algemeen, om dan over te gaan naar de voorstelling van een cognitieve benadering van betekenis, waarbij subjectieve elementen zoals perspectief in rekening worden gebracht bij de beschrijving van verschillende gebruiken van TA-constructies. Daarnaast zoom je specifiek in op de moeilijkheden waar je in je lessen tegenaan loopt. In de namiddag krijg je een aantal didactische tips, praktische kaders en oefeningen om het Engelse Tense/Aspect-systeem in de les aan te brengen en in te oefenen.

Programma

In de voormiddag krijg je een bruikbaar theoretisch kader aangereikt dat inzetbaar is in lessen over Tense/Aspect-constructies in het Engels. We peilen naar jouw concrete noden om het kader zo goed mogelijk hierop af te stemmen. We vertrekken vanuit een cognitief geïnspireerde benadering van de betekenis van verschillende gebruiken van Tense/Aspect-constructies in het Engels, met aandacht voor subjectieve elementen die bijdragen aan de keuze van een spreker/schrijver voor een specifiek perspectief op een stand van zaken, zoals uitgedrukt door een bepaalde constructie. Deze benadering gaat in tegen klassieke “silo”-methodes die typisch worden gehanteerd in het Engelse vreemdetalenonderwijs, waarbij verschillende gebruiken van constructies onderbelicht blijven en taalleerders niet voldoende inzicht verwerven in de relaties tussen die gebruiken, en in hoe individuele constructies zich tot elkaar verhouden in een bepaald (temporeel) domein.

Vanuit het theoretische kader maak je in de namiddag de vertaling naar de klaspraktijk. Enerzijds komen een aantal didactische principes aan bod omtrent grammatica-onderwijs in het algemeen en Tense/Aspect in het bijzonder. Anderzijds ga je vooral die didactische principes toepassen in concrete lesactiviteiten die de theoretische inzichten toegankelijk maken voor de leerlingen. Dat gaat zowel over het aanbrengen als het inoefenen. Hierbij gaat ook aandacht naar differentiatie, bv. op vlak van de studierichting, maar ook naar binnenklasdifferentiatie. Tot slot bekijken we ook enkele implicaties op het vlak van de evaluatie. In deze interactieve sessie is er ruimte voor onderlinge uitwisseling en actieve deelname en inbreng (ervaringen, struikelblokken, …).

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing:

  • benoem je verbanden tussen verschillende gebruiken van dezelfde T/A-constructie;
  • onderscheid je betekenisverschillen tussen T/A-constructies die naar eenzelfde stand van zaken kunnen verwijzen;
  • argumenteer je waarom geen enkele T/A-constructie in principe synoniem en dus uitwisselbaar is met een andere constructie;
  • illustreer je hoe de betekenis van T/A-constructies niet beperkt is tot aanduidingen van locaties in de tijd maar ook subjectieve elementen omvat, met name van perspectivering;
  • beschrijf je gebruiken van T/A-constructies die in eerste instantie door subjectieve/expressieve (bv. emotionele) doeleinden gemotiveerd zijn;
  • maak je gebruik van visuele diagrammen of betekenisprofielen om de betekenissen van T/A-constructies en hun onderlinge verbanden te onderscheiden en families van gerelateerde constructies te situeren in een netwerk;
  • breng je Tense/Aspect op een toegankelijke manier aan;
  • oefen je Tense/Aspect op effectieve manier in;
  • differentieer je in je aanpak van het aanbrengen en inoefenen van Tense/Aspect;
  • evalueer je Tense/Aspect op een zinvolle manier.

Doelgroep

Leerkrachten Engels in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs

Begeleiding

Frank Brisard is professor Engelse taalkunde in de opleiding Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. Zijn onderwijs spitst zich toe op grammatica, synchrone variatie van het Engels wereldwijd en pragmatiek. Zijn onderzoek richt zich op de analyse van betekenis in verschillende gebruiken van grammaticale constructies (met name Tense/Aspect).

Bruno Leys is docent Engels en vakdidactiek Engels in de lerarenopleiding van Hogeschool Vives, Brugge. Hij is auteur van diverse handboekenreeksen Engels (Breakaway, Takeaway, High Five en Fastbreak), werkte mee in verschillende leerplancommissies en is nascholer en spreker op congressen in binnen- en buitenland.

Astrid De Wit is hoofddocent Taal- en Letterkunde (Engels) aan de Universiteit Antwerpen. Ze doceert onder meer Engelse sociolinguïstiek en Fieldwork in Linguistics op Masterniveau, en English Grammar: The verb phrase aan eerstejaarsstudenten. In haar onderzoek legt ze zich toe op cognitieve benaderingen van grammaticale constructies en de manier waarop we taal kunnen gebruiken om subjectieve evaluaties uit te drukken, en dit vanuit een taalvergelijkend perspectief.

Praktisch

Cursuscode: 24/ENG/040A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Summiere vragenlijst beantwoorden om te peilen naar noden (deze wordt je nog via mail bezorgd).

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 22 november 2024 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 102 (eerste verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen