Zoek een nascholing
Je bent hier: Live online nascholingen   Het kwetsbare tienerbrein, een uitdaging voor vereiste executieve functies op school - live online nascholing

Het kwetsbare tienerbrein, een uitdaging voor vereiste executieve functies op school - live online nascholing

Elke leerkracht of jongerenbegeleider merkt het. Op weg naar een volwassen brein ondervindt de adolescent indrukwekkende veranderingen, die zijn/haar persoonlijkheid en gedrag sturen. Het ene moment werkt de tiener gemotiveerd mee (het rationele brein), het andere moment lukt dit niet en heeft de jongere een kort lontje (het emotionele brein).

Ondertussen wordt er op school veel verwacht van planning en organisatie, taakinitiatie en volgehouden aandacht, emotieregulatie en impulsbeheersing. Allemaal executieve functies die nog volop in ontwikkeling zijn. Dat kan erg veel stress opleveren en de tiener verleiden tot uitstelgedrag. Executieve functies rijpen niet allemaal op hetzelfde moment en kunnen daardoor voor (tijdelijke) leermoeilijkheden zorgen. Wetenschappelijke neurobiologische kennis kan zorgen voor meer begrip en inlevingsvermogen bij de begeleiding van jongeren in hun leerproces op school. Deze nascholing helpt jou om op te treden als een ‘tijdelijke prefrontale cortex’ van de adolescent en leerzorg op maat te bieden. We schenken aandacht aan motivatiemechanismen en Bloomtechnieken om executieve functies te prikkelen.

Programma

1) Het ontwikkelende tienerbrein:

 • van limbisch systeem naar prefrontale cortex;
 • gevolgen voor stemming en gedrag.

2) Het sociale tienerbrein:

 • van emotieregulatie naar metacognitie;
 • gevolgen voor impulsen en interacties.

3) Het lerende tienerbrein:

 • van responsinhibitie naar doorzettingsvermogen;
 • gevolgen voor leervermogen en veerkracht.

4) Leerzorg op maat: enkele voorbeelden om executieve functies te trainen:

 • attributie en zelfdeterminatie, locus of control;
 • mindsets;
 • ‘bloomen’ in de klas: iedereen groeit;
 • technieken om welbevinden te stimuleren.

Werkvormen: activerend, afwisselend gebruik van cursusmateriaal, oefeningen, videoreportages en casussen.

Doelstellingen

Na deze nascholing kan je:

 • de impact van neurologische veranderingen op het gedrag en de persoonlijkheid van een tiener herkennen en verklaren;
 • begrijpen waarom het tienerbrein kwetsbaar, maar tegelijkertijd ook erg leergierig is;
 • het verband leggen tussen de rol van de rijpende prefrontale cortex en toenemende mogelijkheden van executieve functies;
 • de verschillende soorten executieve functies herkennen en stimulerende ingrepen toepassen;
 • enkele motivatietheorieën hanteren;
 • met behulp van enkele zelfdeterminatietechnieken gepaste leerzorg aan jongeren bieden;
 • de opgedane (brein)kennis ook delen met jongeren, met het oog op psycho-educatie.

Doelgroep

Iedereen die meer wil weten over de werking van het tienerbrein en de impact ervan op de ontwikkeling van de executieve functies.

Begeleiding

Inge Van Bogaert is jongerencoach (hoogbegaafdheid), getraind in Visible Learning en leerkracht gedragswetenschappen (o.a. neuro-, ontwikkelings- en cognitieve psychologie). Zij heeft ruime ervaring met socio-emotionele begeleiding van adolescenten en leerzorg (leerstrategieën) en met klas- en vakoverstijgend seminariewerk.

Praktisch

Cursuscode: 21/LZG/027A

Deze nascholing vindt plaats via live online afstandsonderwijs.


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 1 februari 2022 09:30u 16:30u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen